Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Aktuálny program

Aktuálny program

PETRA BAČI BAND

7.8.2020 o 16:00

 

HUDBA Z CARAFFKY

4.8. - 7.8.2020

 

ŽIVOT V SÚČASNEJ ČÍNE

30.7. - 18.9.2020

 

OBRAZ DO KAŽDÉHO BYTU

24.7.2020 – 16.00 

Občianske združenie K – art oslovilo mesto Prešov s ušľachtilou myšlienkou venovať obraz do každého bytu všetkým rodinám z vybuchnutej bytovky v Prešove, ktoré po tragickej udalosti začínajú odznova. V Caraffke bude od 13.00 prístupná výstava obrazov, ktoré OZ K –art venuje a každá rodinka si tak bude môcť vybrať do svojho nového bytu niečo, čo sa im bude navždy spájať s ľudskou šľachetnosťou. O 16.00 sa uskutoční vernisáž výstavy, po ktorej si bude môcť každá rodinka odniesť obraz. V prípade, že na výstave ostanú voľné obrazy, bude možné si ich od občianskeho združenia kúpiť.

LETNÉ HANDMADE TRHY A PODAJ ĎALEJ KNIHU

3. júl 2020

 

DOMOV

Prešov 19.06. – 23.07.2020

Maliari zámerne zvolili názov výstavy Domov - ako základný aspekt k sebaurčujúcej a formujúcej identite každého človeka. Na Slovensku si pripomíname - vyše 200 rokov od začiatkov osídľovania Dolnej zeme a 70 rokov od návratu dolnozemských Slovákov do vlasti svojich predkov.

Autori Juraj Lavroš a Vladimír Galas žijú a tvoria v dedinke Padina spadajúcej pod obec Kovačica v srbskej Vojvodine. Práve táto oblasť je známa združovaním insitných umelcov v Galérii umenia v Kovačici. V Kovačici maľovali prví maliari zo záľuby a bez akéhokoľvek poznania výtvarných kompozičných prvkov, časom každý z nich nadobudol jedinečný výtvarný prejav. Silný kolorit a očarujúca intenzita farieb sú charakteristickými znakmi kovačickej školy insitného umenia, ktorú možno na výstave pozorovať.

Zobrazovanie jednej z najslovenskejších dedín v Srbsku - Padiny - je prítomné u oboch autorov. Juraj Lavroš a Vladimír Galas zachytávajú výzor a atmosféru osady, ktorú mnohí poznajú ako dedinu hlbokých studní a mletej vody, veľkých vždyzelených polí a starých slovenských domčekov. U oboch maliarov sú prítomné zvýrazňujúce aspekty plodnosti a pozitívneho vzťahu k úrode, pôde, rodnej zemi či symbiózy spolužitia človeka so zvieratami.

Mária Raspírova sa narodila v Kovačici. Vysokú školu cestovného ruchu a podnikateľstva vyštudovala v Novom Sade. Už v mladosti sa zaoberala kultúrou a rôznymi umeleckými činnosťami, vrchol kultúrnej kariéry dosiahla ako riaditeľka
svetoznámej Galérie insitného umenia v Kovačici. Na tomto poste pracovala takmer desať rokov a za svoju prácu dostala viac významných štátnych vyznamenaní.

Hoci vyrastala v insitnom prostredí a odborne pracovala s insitnými maliarmi, štetec a paleta ju zaujali iba pred tromi rokmi. Tvorí a pestuje výlučne olejomaľbu, na ktorej panujú krajinky, žáner a animistické motívy, prevažne kohúty. I keď je mladou maliarkou, za sebou má rad výstav ako doma tak i v zahraničí.

 

Bienále maľby, kresby, grafiky a počítačovej grafiky

Výberová prehliadka

V mestskej galérii Caraffka sme opäť dali priestor všetkým, čo nie sú absolventmi vysokých škôl umeleckého smeru, no dokážu povýšiť kresbu alebo maľbu na jedinečné umelecké dielo. Vo výberovej prehliadke, sme sa tento - krát rozhodli prepojiť všetky druhy výtvarného umenia.

Odborná porota v zložení:

Mgr. Art. Zuzana Kaliňáková, Mgr. Jana Migašová PhD., akad. mal. Peter Popelka, Mgr. Art. Jakub Scholtes vybrali na výstavu 37 autorov.

Na výstave návštevníci uvidia viac ako 50 obrazov – prevažne maľby, ale aj kresby a grafiky.  Táto postupová prehliadka sa každý rok stretáva s pozitívnou odozvou všetkých vekových kategórií, tešíme sa zvýšenému záujmu zo strany stredoškolskej mládeže. V roku 2020 prejavili záujem o prehliadku neprofesionálni umelci nielen z  prešovského regiónu, ale zastúpenie majú aj Trenčiansky,  Banskobystrický aj Košický kraj.

Výstava je predĺžená do 12.06.2020

27. – 28.2. TISÍCE TVÁRÍ RÓMSKEHO DIVADLA
Portréty hercov a ich dramatických postáv od Írska
po Bulharsko, od Španielska po Rumunsko

Štátna vedecká knižnica v Prešove participuje na projekte „Rómske divadlo - tajné hodnoty najväčšej menšiny vo Vyšehradskom regióne/Roma Theater – Secret Values of the Largest Minority in Visegrad Region" spoločne s českým a maďarským partnerom. V rámci projektu sa v Caraffovej väznici v Prešove v dňoch 27. – 28.2. 2020 uskutoční výstava obrazov maďarského partnera, ktorá pozostáva z 12 fotografií rómskych umelcov, ktoré vytvorila Alina Vincze. Súčasťou fotografií sú citáty od týchto umelcov.

Vernisáž výstavy detí zo ZŠ Šmeralova - Naša matka Zem (ekoprojekt)

Výstave predchádzala výtvarná súťaž určená žiakom ZŠ Šmeralova 25. Žiaci mali možnosť na hodinách VYV subjektívne vyjadriť svoj pohľad na planétu Zem, ktorá je vo svojej podstate našou Matkou. Dáva nám všetko to, čo k životu potrebujeme. Deti diskutovali na tému ochrany životného prostredia a uvažovali o tom, čo v najbližších desaťročiach môže zmeniť súčasné nezodpovedné správanie sa človeka voči planéte...

Cieľom projektu je podporiť výtvarný talent žiakov ZŠ a prostredníctvom ich diel ukázať krásu našej planéty.

Výstava potrvá do 22.2.2020

Bienále maľby, kresby, grafiky a počítačovej grafiky. Výberová prehliadka. Január 2020 V mestskej galérii Caraffka opäť dávame priestor všetkým, čo nie sú absolventmi vysokých škôl umeleckého smeru, no dokážu povýšiť kresbu alebo maľbu na jedinečné umelecké dielo Vo výberovej prehliadke, sme sa tento - krát rozhodli prepojiť všetky druhy výtvarného umenia. Odborná porota, zložená z akademických maliarov, vyberie zo súťažiacich troch s najvyšším počtom bodov, ktorí získajú certifikát za kvalitu tvorby. Podmienky výberovej prehliadky: Vek od 15 rokov Počet: 1 – 3 ks Formát: Minimum A4, maximum 2 x 2m. Téma: Voľná. Súťažiaci môžu svoje diela počas celého januára 2020 priniesť osobne do Galérie v Caraffovej väznici v čase jej návštevných hodín ( Ut. – pia.: 10.00 – 17.00, so.: 10.00 – 14.00) alebo poslať mailom na adresu: caraffovagaleria@gmail.com. Odborná porota vyberie z prihlásených prác tie najlepšie, ktoré budú vystavené v galérii. Tí súťažiaci, ktorí svoje práce pošlú mailom a porota ich vyberie na výstavu, ich následne prinesú vo forme vhodnej na vystavovanie (pasparta, clip rám...). - Vernisáž: 12.3.2020 o 17.00h. GALÉRIA V CARAFFKA

Tvorivá dielnička

 

Formácie - Martin Horečný

Výstava obrazov-Formácie

Martin Horečný,1971.

Narodil sa a vyrastal v Prešove, kde absolvoval aj štúdium na Prešovskej univerzite.

Po niekoľkých rokoch pedagogickej praxe a aktívnej výstavnej činnosti pracoval a vystavoval  3 roky vo Veľkej Británii a po návrate sa usadil v Snine. V súčasnosti pracuje v Humennom, kde pôsobí ako výtvarný pedagóg v umeleckom školstve. V minulosti vystavoval v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Bol účastníkom viacerých medzinárodných plenérov v Poľsku, Rumunsku, Nemecku a na Slovensku. Objektom jeho výtvarného záujmu je figúra, abstraktná forma aj netradičné kombinácie techník a materiálov.

Zimný trh ručných prác a obrátený adventný kalendár

Ako sa čertík pomocníkom stal - divadelné predstavenie divadla Crocus na motívy legendy o sv. Mikulášovi


V závere predstavenia budú dobré deti samozrejme odmenené.
Kvôli kapacite je nutné nahlásiť účasť vopred na email: caraffovagaleria@gmail.com vstupenky si môžete zakúpiť od 25.11. v galérii Caraffka.


Vstupné 4 € / dieťa  

30.11. o 15:00 JESENNÉ ČAROVANIE S HLINOU

Srdečne Vás pozývame do tvorivej dielne galérie Caraffka. Pomocou odtlačkov spolu vyrobíme jesenne hlinené dekorácie. Vhodné pre deti od 5 rokov, ale aj pre mládež a dospelých.

Vstupné: 4,00 - €

/Caraffova väznica Jarkova 28/A/

12.11. o 17.00 FOTO V CARAFFKE 2019 - vernisáž

8. ročník prehliadky fotografickej tvorby zameranej na región Prešovského kraja. V tomto roku prinášame tvorbu a samostatné výstavy troch autorov:  Ján Štovka, MQEP - Ro©k na dzedzine – cyklus fotografií venovaný 50. výročiu FS Šarišan. Marta Hrebíčková  – Torysa – atmosféra malebných zákutí okolia Torysy zachytené okom historičky umenia. Stano Mihálik – 3. Generácia  -  výstava portrétov, ktoré vznikli počas výučby, v rámci projektu 3. Generácia, kde sami študenti  -účastníci štúdia univerzity 3. veku boli aj modelmi.

Výstava potrvá do 13.12.2019

 

          

Podaj ďalej knihu a jesenné Hand Made trhy

 

VLADISLAV SIVÝ  - rusínsky spievajúci básnik

Povolaním elektrotechnický inžinier... Hudba, poézia, literatúra či  divadlo, to sú všetko jeho „zanedbané lásky“ z mladosti...  Začal sa im naplno venovať až ako zrelý päťdesiatnik. V roku 2013 vydáva svoje prvé hudobné CD „Smutný klaun, verše a gitary“, v roku 2016 vychádzajú „Správy zo života“. Tu ho spoznávame v roli autora hudby a textov, hráča na viaceré hudobné nástroje, spievajúceho básnika. Je autorom elektronickej knihy, ktorú v roku 2017 vydalo Rusínske komorné divadlo pod názvom „Obrazy z nášho života“. Jej obsah tvorí výber z autorovej hudobnej, básnickej i dramatickej tvorby... Za kolekciu 22 básní, ktoré tvoria prvú časť tejto publikácie, bolo autorovi udelené 1. miesto v Literárnom konkurze Márie Maľcovskej za rok 2017. Súťaž každoročne organizuje Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska. K úspechom na poli umeleckej činnosti možno prirátať i víťazstvo v medzinárodnej autorskej hudobnej súťaži, konanej v poľských Gorliciach v novembri 2015, pod názvom „Moloda Lemkovina“... Dlhé roky v jeho nahrávacom štúdiu DYNAMIKA vznikajú rôzne príspevky do kultúrneho fondu Rusínov. Hádam najvýznamnejším z  týchto počinov je práca na päť rokov trvajúcom projekte „Rusínske rozprávky“. V štúdiu vzniklo 10 CD s takmer 90 nahrávkami rozprávok, na tvorbe ktorých sa Vladislav Sivý podieľal ako tvorca sprievodnej hudby, zvukový majster  i ako tvorca zvukových efektov...  V poslednom období sa výrazne angažuje v  Rusínskom komornom divadle ako autor dramatických textov, organizátor, sponzor, tvorca technického zázemia i  interpret...

David Těšínský – Fotka ako zbraň, fotka ako liek

Nar. 1990 Praha

David Těšínský patrí k najmladšej generácii českých fotografov. Začal fotiť už na strednej škole. Za svoju prácu však už získal niekoľkokrát cenu Czech Press Photo a jeho fotky publikovali v The Sun alebo le Monde. Jeho reportáže zachytávajú príbehy ľudí z celého sveta. Vidíme ich pri ich bežnom živote, často v drsných podmienkach alebo priam vo vojnových konfliktoch. Hraničné emócie podčiarkuje krikľavosť farieb.

Najsilnejšími sériami sú reportáže o vymietačoch diabla v Etiópii, o ukrajinských vojakoch, o komunite pojedačov psov v Ázii, o divokých ,,mejdanoch“ v iránskej púšti a mnohé ďalšie.

Hľadáčik Těšínskeho objektívu priťahujú rôzne subkultúry – narkomani, handikepovaní – s ktorými vie splynúť a vďaka tomu získať až intímne snímky ich každodennosti.

Výstava predstaví kolekciu troch desiatok fotografií  z Těšínského rôznych reportáží z domova aj zo sveta. Každá je silným príbehom, silnou emóciou, drsnou výpoveďou o svete.

Autor fotí to, čo mu pripadá v tomto svete ako kontroverzné, neobyčajné příběhy a osudy ľudí alebo neobyčajne zachytené příběhy obyčejných ľudí.

Výstavu organizujeme při príležitosti českej kultúry na Slovensku v spolupráci s Českým centrom Bratislava.

 

War is not over yet

Séria zachytáva ženy-vojačky vo vojnovej zóne v Donbase, které bojujú proti ruskej agresii a zachytáva ich každodenný život. Jedna z hlavných hrdiniek je Júlia (22) z Ruska, ktorá se pridala na ukrajinskú stranu.

 

 Life is Good

Je satirická fotoséria (od 2012 do dnes), která zabíja stereotypy, núti zamyslieť se, otvoriť oči, alebo len rozosmeje. Niektoré scény sú založené na happeningu v spolupráci s dobrovoľníkmi EU, USA, Ukraine, Ethiopia

 

Rap is our religion

Séria zachytáva to, že rap nie je len hudebný štýl, ale je to spôsob žitia, zpôsob dýchánia, je to ich viera. Zachytáva životy amerických raperov v mestách, jako je Detroit, Baltimore, v NY Brooklyn a Bronx.

 

 Jah People

Fotografie zo života žijúcich legiend jamajského reggae a tiež život rastafariánov.

Keď sa spojí umenie a priateľstvo

Mesto Prešov vás v spolupráci s PKO Čierny orol pozýva na unikátnu spoločnú výstavu umelcov z Prešova a partnerských miest Nowy Sacz a Nyíregyháza.

Vernisáž výstavy PRIATEĽSTVO – BARÁTSÁG – PRZYJAŹŃ sa uskutoční 11. júla 2019 o 15.00 v Galérii v Caraffovej väznici na Jarkovej ulici v Prešove.

Na slovensko-poľsko-maďarskej výstave budete môcť obdivovať originálne diela 12 umelcovpričom každý z nich predstaví 3 diela podľa vlastného výberu.

Mesto Prešov organizuje túto spoločnú výstavu už druhýkrát s cieľom oživiť partnerské vzťahy medzi našimi najbližšími susedmi, mestami, s ktorými máme veľa spoločného.

Výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Galérie Caraffka počas celých prázdnin až do konca augusta.

Metamorphosis - Paramorphosis

Trvanie výstavy: 22.3.2019 – 15.4.2019

Vernisáž: 21.3. 2019 o 17.00 hod

Umelci: Ariel Lavian, ARTDOBRO, Clee Claire Lee, Emma Dolphin, Fiona Macphee, Jana Hatalová, Karol Petreš, KimWan, Mila Raczkowska, Mima Chovancova, Nikki Allford, Patricia Rain, Patrick Lears, Petra Klepcová, Rob Birch, Rob Terrestrial, Ronald Gonzalez, Rosina Godwin, Saggion-Paganello, Tal Regev, Vinay Sharma.

Výstava predstavuje mladých umelcov z rôznych krajín (Izrael, Spojené Kráľovstvo, India, Taliansko, USA), prináša odlišné a kontrastné perspektívy súvisiace s témou premeny v médiu maľby, fotografie, grafiky, plastiky a videa.  Diela ponúkajú rôznorodé a protichodné perspektívy v čase, mieste a ľudskej situácii a spochybňujú svojvoľnú povahu hraníc. Prostredníctvom dynamických juxtapozícií výstava vyvoláva pocit prepojenosti napriek prítomnosti rozdielu.

Kurátor výstavy: Constantine Anjulatos, ktorý vedie nezávislú galériu v Londýne, Art Number23. 

Vstupné: 1,- € a 0,50 € (študenti a dôchodcovia)

Otváracie hodiny:
Ut – Pia: 10:00 – 17:00
So: 10:00 – 14:00

Bližšie informácie:
Caraffova väznica, Jarková 28A, Prešov
caraffovagaleria@gmail.com

Remeslo má zlaté dno

5.4. 2019, / Remeslo má zlaté dno od 13.00  hod. v interiéri aj pred galériou na Floriánovej ulici

Park kultúry a oddychu v Prešove, občianske združenia Podaj ďalej a J.D. – Galéria J.L Vás srdečne pozývajú osláviť prichádzajúcu jar v podobe krásnych slovenských tradícií a zvykov na Floriánovu ulicu pred Caraffku, kde bude prebiehať prezentácia ľudových zvykov, pletenie korbáčov, viazanie trávy, zdobenie medovníkov, hrnčiarstvo, burza hand - made výrobkov – vystúpenia ľudových súborov.


Na deti čakajú aj mnohé prekvapenia v podobe rozprávkových postavičiek či mnoho iných atrakcií, tvorivých dielní, o ktoré sa postarajú dobrovoľníci študenti Pedagogickej fakulty PU .


Tak ako všetky podujatia, ktoré sme doteraz v ,,Caraffke“ realizovali v spolupráci s OZ Podaj ďalej - má aj toto podujatie charitatívnu myšlienku, keďže sa môžu všetci návštevníci zapojiť aj do výzdoby mega veľkonočného vajíčka – zakúpením stuhy aj napísaním milého odkazu môžu podporiť rodinky v núdzi.


V prípade záujmu predajcov - vystavovateľov nás kontaktujte na caraffovagaleria@gmail.com  do 1.4.2019


PhDr. Janette Langová

 

WORKSHOP Moje JA v komunikácii

6.4.2019 alebo 13.4.2019

Vzdelávací kurz v spolupráci s kultúrno-vzdelávacou inštitúciou CROCUS THEATRE.

Prihlasovanie účastníkov  mailom:  crocustheatre@gmail.com alebo caraffovagaleria@gmail.com

Minimálny počet účastníkov: 5

Workshop: Zdobenie veľkonočných vajíčok

11.4.2019 od 15:00 do 17:00 hod.

Workshop, počas ktorého sa naučíte, ako si jednoduchou technikou vyzdobiť vajíčka. Vhodné pre deti od 6 rokov – ale aj dospelých.

V prípade záujmu nás kontaktujte na caraffovagaleria@gmail.com

Vstupné: 4,- €  vrátane materiálu a kraslice, ktorú si návštevníci môžu vziať domov.

Informácie a predaj vstupeniek:
Caraffova väznica, Jarková 28/A, 080 01 Prešov
E-mail: caraffovagaleria@gmail.com

Foto svetelný dizajn

Trvanie výstavy: 26.4.2019 – 20.5.2019

Vernisáž: 25.4. 2019 o 17.00 hod

Výstava, ktorá spojila svetelných dizajnérov z Košíc a prešovských fotografov zo združenia PAF.

Vstupné: 1,- € a 0,50 € (študenti a dôchodcovia)

Otváracie hodiny:
Ut – Pia: 10:00 – 17:00
So: 10:00 – 14:00

Bližšie informácie:
Caraffova väznica, Jarková 28A, Prešov
caraffovagaleria@gmail.com

Editácia videa a práca s kamerou

27.4.2019

Vzdelávací kurz v spolupráci s kultúrno-vzdelávacou inštitúciou CROCUS THEATRE.

Prihlasovanie účastníkov  mailom:  crocustheatre@gmail.com alebo caraffovagaleria@gmail.com

Minimálny počet účastníkov: 3

JA – je niekto iný

4.5.2019

Kreatívny projekt pre hercov v spolupráci s kultúrno-vzdelávacou inštitúciou CROCUS THEATRE.

Prihlasovanie účastníkov  mailom:  crocustheatre@gmail.com alebo caraffovagaleria@gmail.com

Minimálny počet účastníkov: 6

Fotografia v inom Svetle

Galéria v Caraffovej väznici, vernisáž 25.4. 2019 o 17.00 hod.

„Nechoďte tam, kam vedie cesta. Namiesto toho sa vydajte na miesta, kde žiadna vyšliapaná cesta nie je a zanechajte za sebou stopu...“
Výstava Fotografia v inom Svetle je výsledkom spolupráce dvoch na prvý pohľad nesúvisiacich subjektov. Ide o dialóg fotografov - členov známeho prešovského fotoklubu PAF 5,6 a študentov predmetu Svetlo, základy a princípy osvetlenia II
Technickej Univerzity v Košiciach Fakulty umení.

Základom pri koncipovaní výstavy sa stal motív cesty. Je odvodzovaný hneď z niekoľkých spoločných tematických predpokladov v neposlednom rade aj priestorovými možnosťami galérie v Caraffovej väznici.
Cesta ako najčastejšie fotografovaný motív – cesta ako kolobeh života -cesta predstavujúca kolobeh života človeka jeho:
– zrod / východ,
- existencia / svetlo /život ,
- zánik / západ / spomienky

Na tomto princípe je výstava rozvrhnutá do niekoľkých častí, ktoré znázorňujú zrod, existenciu aj zánik ľudského života. Na týchto princípoch je založená aj hra so svetlom, ktoré buď podčiarkuje, zvýrazňuje alebo naopak utlmuje. Najvýraznejšie je svetlo na začiatku tejto ,,cesty“ čiže pri zrode – aj jeho farebnosť je optimistické a radostné, a aj prírodné motívy vystihujú pocit zrodenia – výstava plynule pokračuje existenciou človeka jeho životnou púťou o čom hovoria fotografie inštalované na jednotlivých paneloch zľahka nasvietené - architektúra zachytená na týchto paneloch ešte podčiarkuje spirituálny dojem životného cyklu. Posledná záverečná časť celej výstavy je ponímaná ako spomienky na to, čím sme počas životnej cesty prešli, čo sme zažili, koho stretli. Svetlo sa stlmuje utícha jeho hra na výraz. Fotografie voľne rozhodené na stole lákajú vziať ich do rúk prezerať a zamýšľať sa nad svojím životom, lákajú aj umožňujú návštevníkom poprehadzovať dejové línie zaznamenávané okom fotografa.
V prízemnej časti galérie je v retro štýle nainštalovaná miestnosť, ktorá má predstavovať klasickú fotokomoru, na akú si spomínajú už len tí, čo sa narodili v minulom storočí.

Výstava fotografií Fotoklubu PAF 5,6 Prešov v inom svetle je konceptuálno-svetelnou prezentáciou fotografickej výstavy, vytvorená študentmi FU TUKE pod vedením lektorky Laury Murguie a asistencie Lenky Balážovej.
Študenti: Daduláková Annamária, Džurbak Damián, Gavronová Daniela, Jurpaková Laura, Kontrová Bianka, Kundrátová Karin Lívia, Mukha Habriela, Nechala Norbert, Petrová Alica, Roxerová Kristína
Fotoklub PAF 5,6 Prešov
Autori: Július Alcnauer, Eva Burgr, Viktor Ďuraš, Miroslav Havrila, Slavko Hudák, Peter Ilenčík, Iveta Kmecová, Peter Kollár, Patrik Kopčák, Dušan Macko, Dušan Majerník, Patrik Minár, Gabriel Miškuf, Erich Reichel, Štefan Rejta, Martin Švec, František Trusa, Janette Uhrínová


Trvanie výstavy: 25.4.2019 – 18.5.2019

 

© 2020 PKO Prešov. All Rights Reserved.
Používame súbory cookie, aby sme vylepšili zážitok z návštevy našej stránky. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavení, budeme predpokladať, že povoľujete prijatie všetkých súborov cookie na stránke PKO Prešov.Viac informácii
OK