Zmluvy (786)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
49/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 1.6.2012 1.6.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Prešovský trojičný jaromk a vystúpenie skupín historičkého šermu" - 7.-9.6.2012
48/2012 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, Prešov 90,- u20ac 4.6.2012 4.6.2012 Príprava textov a moderovanie na podujatí 13. ročník Prešovského trojičného jarmoku
47/2012 ÚVVaÚVTOS, Kpt. Nálepku 1, Prešov 1,70 u20ac/hod. 13.4.2012 13.4.2012 Pomocné stavebné manipulačné práce, upratovacie a sezónne práce.
46/2012 Veronika Haboraková, Šoltésovej 5, Prešov 100,- u20ac 24.5.2012 24.5.2012 Príprava a realizácia firemnej akcie - 26.5.2012
45/2012 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, Prešov 150,- u20ac 24.5.2012 24.5.2012 Príprava a realizácia predstavenia divadla jedného herca - Kráľ Drozdia brada - 26.5.2012
44/2012 SCENE, o.z., Kupeľna 7, Bratislava 1450,- u20ac 24.5.2012 24.5.2012 Spolupráca pri organizovaní a realizácii koncertu Vladimíra Mišíka so skupinou ETC - 28.5.2012
43/2012 Detské kočovné divadlo DRAK, Hlavná 16, Prešov 80% z tržby z predaných vstupeniek 14.5.2012 14.5.2012 Zabezpečenie divadelných predstavení "Divadlo Drak sa predstavuje" - 15.5. - 31.12.2012
42/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 17.5.2012 17.5.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Operné melódie" 2.5.2012
41/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 17.5.2012 17.5.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Iuvenilis Cithara" 30.4.2012
40/2012 Slaninková Veronika, Ražňany 187 210,- u20ac 16.5.2012 16.5.2012 Príprava textov a moderovanie na podujatí pri príležitosti Dňa hasičov - 17.5.2012
39/2012 Detské kočovné divadlo DRAK, Hlavná 16, Prešov 70% z tržby z predaných vstupeniek 12.3.2012 12.3.2012 Zabezpečenie divadelných predstavení "Divadlo Drak sa predstavuje" - 13.3. - 10.4.2012
38/2012 ZRUSR/FS Karpaťanin, Požiarnická 17, Prešov 50% z tržby z predaných vstupeniek 16.4.2012 16.4.2012 Zabezpečenie vystúpenia FS Karpaťanin a SDS Srdiečko s programom Zelený máj - 4.5.2012
37/2012 Divadlo Nomantinels, Višňová, Bratislava 60% z tržieb z predaných vstupeniek 14.4.2012 14.4.2012 Divadelné predstavenie "Na doraz" - 28.4.2012
36/2012 OZ Pre Umenie, Nám. legionárov 6, Prešov 80% z tržieb z predaných vstupeniek 25.4.2012 25.4.2012 Zabezpečenie divadelných predstavení pre školy z repertoáru bábkového divadla Babadlo podľa dohovoru
35/2012 Lukáš Krivda, Ďumbierska 6, Prešov 8,- u20ac/hod. 2.4.2012 2.4.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa
34/2012 Zuzana Mitrová - Gauchére, Mukačevská 33, Prešov 35,- u20ac 2.4.2012 2.4.2012 Dotvorenie masky koňa do divadelnej inscenácie Vtáčatko
33/2012 Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice 1000,- u20ac 10.4.2012 10.4.2012 Realizácia koncertu Štátnej filharmónie Košice počas Prešovskej hudobnej jari - 25.4.2012
32/2012 DFS Šariš n.f., Baštová 23, Prešov 50% z tržby z predaných vstupeniek 16.4.2012 16.4.2012 Vystúpenie FS Šariš - 19.4.2012
31/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 10.4.2012 10.4.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Štátna filharmónia Košice" 25.4.2012
30/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 10.4.2012 10.4.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Aranžovanie rytmických sekcií v populárnej hudbe" - 17.4.2012
29/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 10.4.2012 10.4.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Trio Romantique" - 11.4.2012
28/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.3.2012 22.3.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar" - 28.3.2012
27/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.3.2012 22.3.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - absolventský koncert" - 21.3.2012
26/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.3.2012 22.3.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Umenie v čase" - 14.3.2012
25/2012 Dávid Hudák, Tomášikova 22, Prešov 35,- u20ac 1.3.2012 1.3.2012 Vytvorenie výtvarného návrhu plagátu k divadelnej inscenácii Vtáčatko.
24/2012 Bernard Herstek, Dúbravská 4, Prešov 150,- u20ac 23.2.2012 23.2.2012 Vytvorenie hudby k pesničkám Šariš blues, Balada o vtáčatkách, Pierko, Záverečná a sprievodnej hudby do divadelnej inscenácie Vtáčatko.
23/2012 Zuzana Šutková, Matice slovenskej 20, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
22/2012 Klaudia Vraníková, Sibírska 6, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
21/2012 Anna Gergalčíková, Dubová 3, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
20/2012 Ivana Sovičová, Magurská 9, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
19/2012 Petra Buranovská, Herlianska 37, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
18/2012 Lenka Múková, Príbovce 356, Martin 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24