Zmluvy (739)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
34/2012 Zuzana Mitrová - Gauchére, Mukačevská 33, Prešov 35,- u20ac 2.4.2012 2.4.2012 Dotvorenie masky koňa do divadelnej inscenácie Vtáčatko
33/2012 Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice 1000,- u20ac 10.4.2012 10.4.2012 Realizácia koncertu Štátnej filharmónie Košice počas Prešovskej hudobnej jari - 25.4.2012
32/2012 DFS Šariš n.f., Baštová 23, Prešov 50% z tržby z predaných vstupeniek 16.4.2012 16.4.2012 Vystúpenie FS Šariš - 19.4.2012
31/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 10.4.2012 10.4.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Štátna filharmónia Košice" 25.4.2012
30/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 10.4.2012 10.4.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Aranžovanie rytmických sekcií v populárnej hudbe" - 17.4.2012
29/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 10.4.2012 10.4.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Trio Romantique" - 11.4.2012
28/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.3.2012 22.3.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar" - 28.3.2012
27/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.3.2012 22.3.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - absolventský koncert" - 21.3.2012
26/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.3.2012 22.3.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Umenie v čase" - 14.3.2012
25/2012 Dávid Hudák, Tomášikova 22, Prešov 35,- u20ac 1.3.2012 1.3.2012 Vytvorenie výtvarného návrhu plagátu k divadelnej inscenácii Vtáčatko.
24/2012 Bernard Herstek, Dúbravská 4, Prešov 150,- u20ac 23.2.2012 23.2.2012 Vytvorenie hudby k pesničkám Šariš blues, Balada o vtáčatkách, Pierko, Záverečná a sprievodnej hudby do divadelnej inscenácie Vtáčatko.
23/2012 Zuzana Šutková, Matice slovenskej 20, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
22/2012 Klaudia Vraníková, Sibírska 6, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
21/2012 Anna Gergalčíková, Dubová 3, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
20/2012 Ivana Sovičová, Magurská 9, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
19/2012 Petra Buranovská, Herlianska 37, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
18/2012 Lenka Múková, Príbovce 356, Martin 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
17/2012 Ing. Ján Haninčík, Exnárova 5, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
16/2012 Bernard Herstek, Dúbravská 4, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
15/2012 Jana Fabianová, Volgogradská 64, Prešov 8,- u20ac/hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
14/2012 Mária Kačová, Konštantínova 2, Prešov 8,- u20ac /hod. 1.3.2012 1.3.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa.
13/2012 MV Dance Studio - Miroslav Vybíral, Malý Šariš 191 70% z tržby 1.3.2012 1.3.2012 Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy
12/2012 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 10.2.2012 10.2.2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.
11/2012 OZ pre umenie, Nám. legionárov 6, Prešov 50% z tržby z predaných vstupeniek 10.2.2012 10.2.2012 Zabezpečenie a realizácia divadelných predstavení Bábkového divadla BABADLO v roku 2012
10/2012 FLUENT s.r.o., Záborského 3/10, Martin 80% z tržby z predaných vstupeniek 24.1.2012 24.1.2012 Vystúpenie skupiny FRAGILE - 23.4.2012
9/2012 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, Prešov 150,- u20ac 4.2.2012 4.2.2012 Príprava textov a moderovanie 3. ročníka Plesu seniorov - 9.2.2012
8/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 24.1.2012 24.1.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas 1. reprezentačného plesu Diridoniek dňa 3.2.2012
7/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 9.1.2012 9.1.2012 Licenčná zmluva na verejné použitie hudobných diel počas plesu "BB Country ples" dňa 27.1.2012
6/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 9.1.2012 9.1.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovské dni klasickej gitary" v dňoch 26.-27.1.2012
5/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 9.1.2012 9.1.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Anka Poráčová - jubilejný koncert" - 18.1.2012
4/2012 P.Milkovič-MUZZA Production Prešov 250,00 EUR 18.1.2012 18.1.2012 Príprava repertoáru a vystúpenis skupiny Bumerang na 5. BB COUNTRY PLESE dňa 27.1.2012 v PKMO
3/2012 SOZA Bratislava 30.1.2012 30.1.2012 Prísluchová hudba reprodukovaná technickým zariadením - posilňovňa Kultúrne stredisko Centrum


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24