Zmluvy (768)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
63/2012 DJZ, Nám. legionárov 6, Prešov 600,- u20ac + 4% z tržby za predaj vstupeniek 8.11.2012 8.11.2012
62/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 05.11.2012 05.11.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Na Šarišu tak..." - 16.9.2012
61/2012 ZŠ Májové nám. 1, Prešov 6,958 u20ac/hod. 09.11.2012 09.11.2012 Prenájom rozcvičovne od 12.11. do 14.12.2012
60/2012 FLUENT, s.r.o., Záborského 3/10, Martin 80% z tržieb zo vstupného 30.10.2012 30.10.2012 Koncert "Fragile & Oskar Rzosa band" - 5.11.2012
59/2012 Prof. Jindřich Pazdera, Lužická 8, Praha, ČR 990,- u20ac 20.10.2012 20.10.2012 Príprava repertoáru a vystúpenie Stamicovho kvarteta v rámci PHJ - 29.10.2012
58/2012 OZ pre umenie, Pavel Mihaľák, Nám. legionárov 6, Prešov 70% z predaných vstupeniek 5.10.2012 5.10.2012 Zabezpečenie a realizácia činností v kultúrnom stredisku Solivar v období od 5.10. do 31.12.2012
57/2012 Krnáč Vladimír, SNP 200/3, Vígľaš 10,50 / deň / stánok 15.10.2012 15.10.2012 Prenájom drevených predajných stánkov
56/2012 MV Dance studio - Miroslav Vybíral, Malý Šariš 191 70% z poplatku za kurz 28.9.2012 28.9.2012 Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy
55/2012 FLUENT, s.r.o., Záborského 3/10, Martin 80% z predaja vstupeniek 1.10.2012 1.10.2012 Divadelné predstavenie Nevyliečiteľný - 5.10.2012
54/2012 Tatiana Paľovčíková, Irkutská 12, 042 12 Košice 120,- u20ac 17.9.2012 17.9.2012 Príprava a realizácia vystúpenia pre FVT Prešov - 19.9.2012
53/2012 Mgr.art. Dagmar Duždová, Teriakovce 62, 080 05 Prešov 120,- u20ac 17.9.2012 17.9.2012 Príprava a realizácia vystúpenia pre FVT Prešov - 19.9.2012
52/2012 Veronika Slaninková, 08261 Rožňany 187 300,- u20ac 14.9.2012 14.9.2012 Príprava textov a moderovanie podujatia "Na Šarišu tak..." - 16.9.2012
51/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.8.2012 22.8.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Koncert v synagóge" - 30.7.2012
50/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 15.8.2012 15.8.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "15 rokov BB Country" - 29.-30.6.2012
49/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 1.6.2012 1.6.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Prešovský trojičný jaromk a vystúpenie skupín historičkého šermu" - 7.-9.6.2012
48/2012 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, Prešov 90,- u20ac 4.6.2012 4.6.2012 Príprava textov a moderovanie na podujatí 13. ročník Prešovského trojičného jarmoku
47/2012 ÚVVaÚVTOS, Kpt. Nálepku 1, Prešov 1,70 u20ac/hod. 13.4.2012 13.4.2012 Pomocné stavebné manipulačné práce, upratovacie a sezónne práce.
46/2012 Veronika Haboraková, Šoltésovej 5, Prešov 100,- u20ac 24.5.2012 24.5.2012 Príprava a realizácia firemnej akcie - 26.5.2012
45/2012 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, Prešov 150,- u20ac 24.5.2012 24.5.2012 Príprava a realizácia predstavenia divadla jedného herca - Kráľ Drozdia brada - 26.5.2012
44/2012 SCENE, o.z., Kupeľna 7, Bratislava 1450,- u20ac 24.5.2012 24.5.2012 Spolupráca pri organizovaní a realizácii koncertu Vladimíra Mišíka so skupinou ETC - 28.5.2012
43/2012 Detské kočovné divadlo DRAK, Hlavná 16, Prešov 80% z tržby z predaných vstupeniek 14.5.2012 14.5.2012 Zabezpečenie divadelných predstavení "Divadlo Drak sa predstavuje" - 15.5. - 31.12.2012
42/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 17.5.2012 17.5.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Operné melódie" 2.5.2012
41/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 17.5.2012 17.5.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovská hudobná jar - Iuvenilis Cithara" 30.4.2012
40/2012 Slaninková Veronika, Ražňany 187 210,- u20ac 16.5.2012 16.5.2012 Príprava textov a moderovanie na podujatí pri príležitosti Dňa hasičov - 17.5.2012
39/2012 Detské kočovné divadlo DRAK, Hlavná 16, Prešov 70% z tržby z predaných vstupeniek 12.3.2012 12.3.2012 Zabezpečenie divadelných predstavení "Divadlo Drak sa predstavuje" - 13.3. - 10.4.2012
38/2012 ZRUSR/FS Karpaťanin, Požiarnická 17, Prešov 50% z tržby z predaných vstupeniek 16.4.2012 16.4.2012 Zabezpečenie vystúpenia FS Karpaťanin a SDS Srdiečko s programom Zelený máj - 4.5.2012
37/2012 Divadlo Nomantinels, Višňová, Bratislava 60% z tržieb z predaných vstupeniek 14.4.2012 14.4.2012 Divadelné predstavenie "Na doraz" - 28.4.2012
36/2012 OZ Pre Umenie, Nám. legionárov 6, Prešov 80% z tržieb z predaných vstupeniek 25.4.2012 25.4.2012 Zabezpečenie divadelných predstavení pre školy z repertoáru bábkového divadla Babadlo podľa dohovoru
35/2012 Lukáš Krivda, Ďumbierska 6, Prešov 8,- u20ac/hod. 2.4.2012 2.4.2012 Príprava a realizácia divadelných predstavení Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov podľa požiadaviek objednávateľa
34/2012 Zuzana Mitrová - Gauchére, Mukačevská 33, Prešov 35,- u20ac 2.4.2012 2.4.2012 Dotvorenie masky koňa do divadelnej inscenácie Vtáčatko
33/2012 Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice 1000,- u20ac 10.4.2012 10.4.2012 Realizácia koncertu Štátnej filharmónie Košice počas Prešovskej hudobnej jari - 25.4.2012
32/2012 DFS Šariš n.f., Baštová 23, Prešov 50% z tržby z predaných vstupeniek 16.4.2012 16.4.2012 Vystúpenie FS Šariš - 19.4.2012


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24