Zmluvy (617)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
8/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 24.1.2012 24.1.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas 1. reprezentačného plesu Diridoniek dňa 3.2.2012
7/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 9.1.2012 9.1.2012 Licenčná zmluva na verejné použitie hudobných diel počas plesu "BB Country ples" dňa 27.1.2012
6/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 9.1.2012 9.1.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Prešovské dni klasickej gitary" v dňoch 26.-27.1.2012
5/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 9.1.2012 9.1.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas koncertu "Anka Poráčová - jubilejný koncert" - 18.1.2012
4/2012 P.Milkovič-MUZZA Production Prešov 250,00 EUR 18.1.2012 18.1.2012 Príprava repertoáru a vystúpenis skupiny Bumerang na 5. BB COUNTRY PLESE dňa 27.1.2012 v PKMO
3/2012 SOZA Bratislava 30.1.2012 30.1.2012 Prísluchová hudba reprodukovaná technickým zariadením - posilňovňa Kultúrne stredisko Centrum
2/2012 FZ Anička Prešov 1600,00 EUR 16.1.2012 16.1.2012 Anka Poráčová a hostia -Jubilejný koncert
1/2012 Pavel Mihaľák , Prešov 150,00 EUR 12.1.2012 12.1.2012 Príprava textov a moderovanie na Plese badmintonistov dňa 14.1.2012
30/2015 Stanislav Salanci 9.Mája 24 Sabinov 65 % zo vstupného 20.4.2015 15.4.2015 Koncert PHJ Violin show 20.4.2015


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24