Zmluvy (689)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
80/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 28.9.2012 28.9.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "PHJ - Opera gala II" - 21.11.2012
79/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 28.9.2012 28.9.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "PHJ - Vianočná suita" - 26.11.2012
78/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 28.9.2012 28.9.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Česká klavírna tvorba dvoch desaťročí" 24.10.2012
77/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 28.9.2012 28.9.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Jubilanti svetovej hudby" 10.10.2012
76/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 28.9.2012 28.9.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Jubilanti slovenskej hudby" 14.11.2012
75/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 28.9.2012 28.9.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "10.adventný koncert Cameraty academika" 11.12.2012
74/2012 Martin Valihora, Hviezdoslavova 1011/36, Senec 80% z tržby zo vstupeniek 9.12.2012 9.12.2012 Príprava a realizácia programu RetroACT EXperience Bosorak tour 2012
73/2012 MLOCI, o.z., Severná 12, Prešov 80% zo vstupného 23.11.2012 23.11.2012 Zabezpečenie a realizácia koncertu MLOCI & LOJZO - 30.11.2012
72/2012 M-ART A, Námestie 1.mája 16, Bratislava 85% zo vstupného 15.11.2012 15.11.2012 Sprostredkovanie vystúpenia Bratov Nedvědovcov so skupinou - 7.12.2012
71/2012 VIPmedia EU, s.r.o., Grosslingova 23, Bratislava 80% z predaja vstupeniek 14.11.2012 14.11.2012 Spolupráca pri organizácii a realizácii koncertu hudobnej skupiny The Backwards - 15.12.2012
70/2012 SCENE o.z., Kupeľna 7, Bratislava 2000,- u20ac 15.11.2012 15.11.2012 Spolupráca pri organizácii a realizácii koncertu Vianočná suita - Marián Varga & Noneto v rámci Prešovskej hudobnej jesene
69/2012 Mgr.art. Dagmar Duždová, Teriakovce 62, Prešov 1400,37 u20ac 17.11.2012 17.11.2012 Príprava a realizácia programu Opera Gala II v rámci 46. ročníka Prešovskej hudobnej jesene 2012
68/2012 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, 080 01 Prešov 600,- u20ac 12.11.2012 12.11.2012 Príprava repertoáru a prednes balád na podujatí "Festival Európskych balád 2012" - 21.-22.11.2012
67/2012 Vasil Onysko, Užhorod, Legotskoho 66 22, Ukrajina 250,- u20ac 12.11.2012 12.11.2012 Príprava repertoáru a hudobné vystúpenie na podujatí "Festival Európskych ľudových balád 2012" - 22.11.2012
66/2012 Michajlo Hrycyk, Užhorod, Zaňkoveckj 79 1, Ukrajina 250,- u20ac 12.11.2012 12.11.2012 Príprava repertoáru a hudobné vystúpenie na podujatí "Festival Európskych ľudových balád 2012" - 22.11.2012
65/2012 Urszula Baziak, Sienna 84, 33 -318 Grodek, Poland 620,- u20ac 12.11.2012 12.11.2012 Príprava repertoáru, tanečné a hudobné vystúpenie skupiny ADAGIO na podujatí "Festival Európskych ľudových balád 2012" - 21.-22.11.2012
64/2012 Josef Zrník, Pod Húrkou 1602, 753 01 Hranice, ČR 350,- u20ac 12.11.2012 12.11.2012 Príprava repertoáru a hudobné vystúpenie skupiny 2AŽ3 na podujatí "Festival Európskych ľudových balád 2012" - 21.11.2012
63/2012 DJZ, Nám. legionárov 6, Prešov 600,- u20ac + 4% z tržby za predaj vstupeniek 8.11.2012 8.11.2012
62/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 05.11.2012 05.11.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Na Šarišu tak..." - 16.9.2012
61/2012 ZŠ Májové nám. 1, Prešov 6,958 u20ac/hod. 09.11.2012 09.11.2012 Prenájom rozcvičovne od 12.11. do 14.12.2012
60/2012 FLUENT, s.r.o., Záborského 3/10, Martin 80% z tržieb zo vstupného 30.10.2012 30.10.2012 Koncert "Fragile & Oskar Rzosa band" - 5.11.2012
59/2012 Prof. Jindřich Pazdera, Lužická 8, Praha, ČR 990,- u20ac 20.10.2012 20.10.2012 Príprava repertoáru a vystúpenie Stamicovho kvarteta v rámci PHJ - 29.10.2012
58/2012 OZ pre umenie, Pavel Mihaľák, Nám. legionárov 6, Prešov 70% z predaných vstupeniek 5.10.2012 5.10.2012 Zabezpečenie a realizácia činností v kultúrnom stredisku Solivar v období od 5.10. do 31.12.2012
57/2012 Krnáč Vladimír, SNP 200/3, Vígľaš 10,50 / deň / stánok 15.10.2012 15.10.2012 Prenájom drevených predajných stánkov
56/2012 MV Dance studio - Miroslav Vybíral, Malý Šariš 191 70% z poplatku za kurz 28.9.2012 28.9.2012 Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy
55/2012 FLUENT, s.r.o., Záborského 3/10, Martin 80% z predaja vstupeniek 1.10.2012 1.10.2012 Divadelné predstavenie Nevyliečiteľný - 5.10.2012
54/2012 Tatiana Paľovčíková, Irkutská 12, 042 12 Košice 120,- u20ac 17.9.2012 17.9.2012 Príprava a realizácia vystúpenia pre FVT Prešov - 19.9.2012
53/2012 Mgr.art. Dagmar Duždová, Teriakovce 62, 080 05 Prešov 120,- u20ac 17.9.2012 17.9.2012 Príprava a realizácia vystúpenia pre FVT Prešov - 19.9.2012
52/2012 Veronika Slaninková, 08261 Rožňany 187 300,- u20ac 14.9.2012 14.9.2012 Príprava textov a moderovanie podujatia "Na Šarišu tak..." - 16.9.2012
51/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 22.8.2012 22.8.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Koncert v synagóge" - 30.7.2012
50/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 15.8.2012 15.8.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "15 rokov BB Country" - 29.-30.6.2012
49/2012 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 1.6.2012 1.6.2012 Licenčná zmluva o verejnom použití hudobných diel počas podujatia "Prešovský trojičný jaromk a vystúpenie skupín historičkého šermu" - 7.-9.6.2012


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24