Zmluvy (675)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
80/2013 TŠK SOUL Prešov, Volgogradská 32 60 % z tržieb 3.4.2013 3.4.2013 Lektorská činnosť Kurzu spoločenských tancov.
78/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 15.10.2013 15.10.2013 Udelenie licencie na použitie hudobných diel, -Jazda sv.Huberta 5.10.2013.
77/2013 Mgr.Tatiana Švajková, PhD. 27.10.2013 27.10.2013 Príprava repertoáru a hudobné vystúpenie - dirigent na koncerte PHJ,30 rokov Collegium Technicum, 6.11.2013.
76/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 8.10.2013 8.10.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel, Koncert PHJ, 30.výr.Collegium technicum, 6.11.2013
75/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 8.10.2013 8.10.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel, Koncert PHJ, GuitArtistas, 9.10.2013
74/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 8.10.2013 8.10.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel, podujatie- Otvárací koncert PHJ,25.9.2013.
73/2013 Prešovské združ.klasickej gitary, Valér Futej, Kračunovce 880 u20ac 3.10.2013 3.10.2013 Koncert PHJ- GITARARTISTAS, 9.10.2013.
72/2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské nivy 44/a Bratislava 1.10.2013 1.10.2013 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 1.8.2013
71/2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské nivy 44/a Bratislava 1.10.2013 1.10.2013 Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu, zo dňa 4.11.2013
70/2013 Slovenský plynárenský priemysel,a.s.Mlynské nivy 44/a Bratislava 1.10.2013 1.10.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu, do dňa 1.7.2009
69/2013 Krnáč Vladimír, SNP 200/3, Vigľaš 23.9.2013 23.9.2013 Prenájom predajných stánkov.
68/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 120 u20ac 25.9.2013 25.9.2013 Udelenie licencie - súhlasu na použitie hudob. diel, podujatie Šarišan na Šarišu, 1.9.2013
67/2013 Cigánski Diabli, Bulíkova 21, Bratislava 80% zo vstupného Sprostredkovanie vystúpenia Cigánski Diabli - 24.10.2013
66/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 6.8.2013 6.8.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas podujatia Organový koncert - 5.7.2013
65/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 26.7.2013 26.7.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas podujatia BB Country bál - 5.7.2013
64/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 4.7.2013 4.7.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas podujatia Stačí len chcieť - 31.5.2013
63/2013 Radomír Mešša, Bratislava 200,- u20ac 3.7.2013 3.7.2013 Príprava textov, moderovanie a disco produkcia na 10. BB Country bále - 5.7.2013
62/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.6.2013 11.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas podujatia MDD 29.5.2013
61/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.6.2013 11.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas koncertu Vocals 8.6.2013
60/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.6.2013 11.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas Prešovského trojičného jarmoku 6.-7.6.2013
59/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.6.2013 11.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas koncertu PHJ 29.5.2013
58/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.6.2013 11.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas koncertu PHJ 23.5.2013
57/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 13.6.2013 13.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas koncertu PHJ 18.4.2013
56/2013 TSK Soul Prešov, Volgogradská 32, Prešov 60 % z tržieb 5.4.2013 5.4.2013 Trénerska činnosť počas kurzu spol. tancov a spol. výchovy
55/2013 Slaninková Veronika, Ražňany 130,- u20ac 5.6.2013 5.6.2013 Príprava textov a moderovanie na podujatí Prešovský trojičný jarmok 2013
54/2013 Pavel Mihaľák, Vansovej 3, Prešov 150,- u20ac 6.6.2013 6.6.2013 Príprava tetov a moderovanie na podujatí Prešovský trojičný jarmok
53/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 5.6.2013 5.6.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas koncertu Jaromíra Nohavicu - 22.4.2013
52/2013 OZ Človečina, Piešťanská 346/97, Moravany n/Váhom 80% z tržieb 21.5.2013 21.5.2013 Predstavenie RND: Šťastné konce - 26.6.2013
51/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 29.5.2013 29.5.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas podujatia Čaj o piatej 4.5.2013
50/2013 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 29.5.2013 29.5.2013 Udelenie licencie - súhlasu používateľovi na použitie hudobných diel počas kurzu spoločenských tancov (9.4.-7.5.2013)
49/2013 M-ART A, Nám. 1. mája 16, Bratislava 85% zo vstupného Vystúpenie bratov Nedvědovcov so skupinou 26.6.2013
48/2013 Bontonfilm a.s., Lamačská cesta 97, Bratislava Nájom video nosičov a DVD


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24