Zmluvy (768)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
005/2016 Daniela Libezňuk Važecká 8 Prešov 10 €/hod. 27.1.2016 27.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
004/2016 Bernard Hesterk Dúbravská 4 Prešov 150 € 21.1.2016 7.1.2016 Prípr. a realiz. divadel. predstavení - Štúdio na Hlavnej
003/2016 Zuzana Takáčová Zvončeková 8 Michalovce 300 € 21.1.2016 7.1.2016 Vytvorenie kostýmov do divadelnej inscenácie
002/2016 Ľubomír Pukša -RONDO ul.Kyjevská 13 Levice 30 % z tržieb 29.1.2016 20.1.2016 Vystúpenie - Donskí kozácia a spevokol
001/2016 Študentský servis s.r.o,. Jedlíkova 5 Košice v texte 5.1.2016 5.1.2016 Pomocné práce
90/2015 Eduard Michálek Važecká 6 Prešov 370 € 30.12.2015 26.11.2015 Moderovanie Silvester
89/2015 Jozef Havadej Severná 12 Prešov 650 € 30.12.2015 14.12.2015 Vystúpenie - Silvester
88/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.12.2015 22.12.2015 Licencia na použ.hud.diel- Silvester
87/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.12.2015 22.12.2015 Licencia na použ. hud. diel- koncert Vokals
86/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 21.12.2015 17.12.2015 Licencia na použ.hud.diela koncert Šarišan a Šarišanček
85/2015 Slovenská jazzová spol. Michalská 10 Bratislava 20 % pri 8€ vstup., 10% pri vstup.13€ 18.12.2015 16.12.2015 Vystúpenie Peter Lipa a band kino Scala
84/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 3.12.2015 1.12.2015 Licencia na použ. hud. diel -vianoč. trhy
83/2015 Eduard Michálek Važecká 6 Prešov 260 € 25.11.2015 23.11.2015 Príprava a moderovanie vianoč. trhy
82/2015 KM+KM s.r.o. Milan Krnáč, 962 12 Stožok 121 1515 € 23.11.2015 9.10.2015 Prenájom predajných stánkov
81/2015 Mgr.art.Kamil Mihalov, ArtD Októbrova 73 Prešov 500 € 11.11.2015 3.11.2015 Klavírny koncert PHJ
80/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 9.11.2015 3.11.2015 Licencia na použ. hud. diel -koncert PHJ "okruhľaky"
79/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 9.11.2015 3.11.2015 Licencia na použ.hud.diel-koncert PHJ klavír
78/2015 Peter Bič Projekt -Rap-art s.r.o. Bencúrova 13 Košice 20 % z tržieb 6.11.2015 6.9.2015 Koncert-Peter Bič Projekt -kino Scala
77/2015 MM KABARET o.z. Ovručská 14 831 02 Bratislava 2300 € 6.11.2015 19.8.2015 Predstavenie Milana Markoviča -kino Scala
76/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.11.2015 2.11.2015 Licencia o použ.hud.diel-koncert PHJ R.Skleničková
75/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.10.2015 29.10.2015 Licencia o použ. hud.diel koncert PHJ -Len tak zľahka
74/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.10.2015 27.10.2015 Licencia o použ.hud.diel koncert PHJ žiaci ZUŠ
73/2015 Folkl.súbor Karpaťanin-senior Ing. Karabáč Janka Borodáča 5 Prešov 50% vstupného 30.10.2015 19.10.2015 Vystúpenie FS Karpaťanin - kino Scala
72/2015 Zuzana Tlučková - Firma F2C Vavrinecká 26 Bratislava 300 € 28.10.2015 19.10.2015 Účinkovanie -program PHJ -Len tak zľahka
71/2015 Bibiana Ondrejková Lipová 71 Dunajská Lužná 750 € 28.10.2015 19.10.2015 Účinkovanie -program PHJ -Len tak zľahka
70/2015 Mgr.art. Juraj Helcmanovský Turistická 32, Košice 250 € 28.10.2015 19.10.2015 Účinkovanie -program PHJ -Len tak zľahka
69/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 19.10.2015 13.10.2015 Licencia -koncert PHJ Mladí umelci v Caraff.väznici
68/2015 Erich Bučko AZ Centrum,038 41 Košťany nad Turcom 349, 1 099 € 16.10.2015 10.9.2015 Vystúpenie Kysucký Prameň v kine Scala
67/2015 Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66 1500 € 13.10.2015 2.9.2015 Koncert Štátnej filharmónie v rámci PHJ
66/2015 Bernard Herstek Dúbravská 4 Prešov 75 € 13.10.2015 21.9.2015 Účinkovanie v predstavení Šariš blues
65/2015 Kreativci OZ ul.K.Bendovej 6, Bratislava 20 % z tržieb 29.9.2015 24.9.2015 Divad.predst. DARČEK 19.11.2015
64/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 25.9.2015 24.9.2015 Licencia - použ.hud. diel - koncert PHJ 25.9.2015


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24