Zmluvy (739)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
040/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.5.2016 14.4.2016 Licencia -použ.hud.diel Šariš.pohár spoloč.tance
039/2016 DíVADLO s.r.o. Mária Žondová Kukučínova 11A Prešov 70 % z tržieb 27.4.2016 5.4.2016 Divadelné predstavenia v r. 2016
038/2016 Divadlo Jonáša Záborského Nám.Legionárov 6 Prešov 4% tržieb 15.4.2016 9.3.2016 Prenájom divadla na koncert Šarišan 27.4.2016
037/2016 Agent. Skark-Roman Krajčír Dopravná 9 Levice 20 % tržieb 14.4.2016 15.2.2016 Koncert Miro Jaroš-kino Scala
036/2016 Bontonfilm a.s. Na vrátkach IP Bratislava 50% tržby + DpH 11.4.2016 4.4.2016 Prenajom DVD/BD na premietanie filmov
035/2016 Ing.Hana Horynová SATORI um. ag. Nečice 12 Senožaty ČR 85% zo vstupného 8.4.2016 22.2.2016 Sprostredkovanie koncertu Honza Nedvěd
034/2016 Peter Ďuriš Reklam.-umel.ag. AMADEUS Horeblatie 1A Trenčín 784 € 7.4.2016 30.3.2016 Prenájom predstavenie v kine Scala 25.4.2016
033/2016 SCENE oz Kúpeľna 7 Bratislava 20 % tržieb 4.4.2016 22.2.2016 Koncert Pavol Hamel 5.4.2016
032/2016 Ministerstvo kultúry SR Nám.SNP 33 Bratislava kultúrne poukazy 4.4.2016 31.3.2016 Dotácia na zákl. kultúrnych poukazov
031/2016 Mgr. Jana Kekeľová, Holländerova 11 Prešov 59 €/m2/rok 31.3.2016 28.3.2016 Prenájom priestorov ul. Švábska - stacionár
030/2016 KM+KM s.r.o. 962 12 Stožok 121 14 000 €/1400/mes. 17.3.2016 10.3.2016 Prenájom -predajné stánky
029/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 1 941,05 € /rok 22.2.2016 22.2.2016 Prenájom pre činnosť FS Šarišan a Šarišanček
028/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 0 22.2.2016 22.2.2016 Bezodplatné užívanie nebyt. priestorov
027/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 0.03 € 22.2.2016 22.2.2016 Prenájom ul.Budovateľská
026/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 Prešov 0.03 € 22.2.2016 22.2.2016 Prenájom priestorov Budovateľská 57
025/2016 Mgr. Jana Kekeľová Holländerova 11 Prešov 59 €/m2/rok 1.3.2016 1.3.2016 Prenájom ul. Exnárova -denný stacionár
024/2016 Elyana s r.o. Nakrižovatkách 78 Bratislava 30/mes. 1.3.2016 10.2.2016 Prenájom priestorov -predaj pančuch.tovaru
023/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 7.3.2016 29.2.2016 Licencia na použ.hud.diel -súťaž spoločens. tanec
022/2016 Slovgram Jakubovo nám. 14 Bratislava 4.3.2016 29.2.2016 Oprávnenie na šírenie rozhlas.vysielaní -posilňovňa
021/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.3.2016 26.2.2016 Licencia na použ.hud.diel - Pink Floyd Revival
020/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.3.2016 26.2.2016 Licencia na použ. hud. diel -koncert Milo Kráľ Band
019/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.3.2016 26.2.2016 Licencia na použ. hud. diel -koncert AMC trio
018/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 29.2.2016 25.2.2016 Licencia - použ. hud. diel- posilňovňa
017/2016 Ing Miroslav Merčiak Mukačevská 30 Prešov 40 % tržieb 25.2.2016 22.2.2016 Vystúpenie Pink Floyd Revival -kino
016/2016 Fluent Teatro s r.o. Melčice-Lieskové 522 20% tržieb 17.2.2016 20.1.2016 Koncert Milo Kráľ band-kino Scala
015/2016 Obč.združ. PO ART Hviezdoslavova 18 Prešov 50% tržieb 11.2.2016 29.1.2016 Vystúpenie AMC trio
014/2016 Prešov.združ.klasickej gitary Plzenská 2 Prešov 20 % tržieb 11.2.2016 29.1.2016 Vystúpenie -.dni klasickej gitary
013/2016 Babadlo n.o. Solivarská 80 Prešov 70 % z tržieb 5.2.2016 8.1.2016 Kult. činnosť v stredisku Solivar
012/2016 Agentúra LinArt Mlynská 6 Košice 50% z tržieb 5.2.2016 8.1.2016 Burza starožitností v r.2016
011/2016 Róbert Poklemba Šoltésovej 1 Prešov 8 €/hod. 7.1.2016 7.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
010/2016 Michal Glevaňák Pavla Horova 9 Prešov 8 €/hod. 7.1.2016 7.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
009/2016 Martina Klimová Bajkalská 12/B Prešov 8 €/hod. 7.1.2016 7.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24