Zmluvy (729)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
013/2017 DíVADLO s.r.o., Kukučínova 11A, Prešov 30% PKO, 70% DiVADLO 31.01.2017 05.01.2017 Divadelné predstavenia z repertoáru súboru DiVADLO v priebehu roka 2017
012/2017 Bc. Belo Hefler, J.Á.Komenského 25, Rožňava 10% Pko, 90% Hefler 26.01.2017 26.01.2017 Skladby legiend Sting a Sade - 26.1.2017
011/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 26.01.2017 23.01.2017 Udelenie licencie - KS Centrum na obd. 2.1.-31.12.2017
010/2017 Agent. Lin ART Mlynská 6 Košice 50% z poplatku 23.1.2017 18.1.2017 Burza starožitností
009/2017 Vladimír Salzer Jenisejská 8 Košice 120 €/mes 20.1.2017 13.1.2017 Fotodokumentácia podujatí PKO
008/2017 Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 Košice 23.1.2017 20.1.2017 Pripojenie do distrib.siete-Prostejovská 35A
007/2017 Východoslovensk á distribučná a.s. Mlynská 31 Košice 23.1.2017 20.1.2017 Pripojenie do distribuč.sústavy Nám. Kráľ. pokoja 3
006/2017 Stanislav Gaľa, Jarovnice 245 0,00 € 16.01.2017 13.01.2017 Bezodplatná výpožička - gajdy trojbasové do 30.06.2017
005/2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, Nitra 350,- € 12.01.2017 04.01.2017 Príležitostné spoločné verejné obstarávanie - el. energie
004/2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, Nitra 350,- € 12.01.2017 04.01.2017 Príležitostné spoločné verejné obstarávanie - zemný plyn
003/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.01.2017 Licencia - hud. produkcia - III. hradný ples v Prešove
002/2017 Mgr. Andrej Belej, Sabinovská 11, Prešov 250,- € 11.01.2017 04.01.2017 Príprava a realizácia programu v rámci Inaugurácie FVT Prešov
001/2017 FS Solivarčan, Nová štvrť 60, Kapušany 100,- €/mesiac 11.01.2017 31.12.2016 Prenájom priestorov 2xtýždenne v rozsahu 4 h v KD Solivar
112/2016 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.01.2017 Licencia - hud. produkcia - Silvester
111/2016 Prešovské kultúr. a spoločens. združenie Nám. mieru 1 Prešov 350 €/mes 1.12.2016 31.11.2016 Nájom priestorov v KZ Šváby
110/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -vianoč.trhy
109/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -koncert PHJ
108/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -vianoč trhy
107/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -koncert PHJ
106/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.11.2016 24.11.2016 Licencia -použ.hud. diela - Show P.Marcin
105/2016 Dušan Grúň Hlavná 46 Bratislava 550 € 28.11.2016 3.11.2016 Vystúpenie na firemnom večierku
104/2016 Marián Lukáč Čordákova 24 Košice 200 € 25.11.2016 23.11.2016 Koncert PHJ
103/2016 Júlia Grejtáková Krosnianska 35 Košice 300 € 25.11.2016 23.11.2016 Koncert PHJ
102/2016 Titusz Tóbisz Košice-Poľov, Poľovská 2D 300 € 25.11.2016 23.11.2016 Koncert PHJ
101/2016 Tatiana Paľovčíková Benediktínska 30 Košice- Krásna 200 € 25.11.2016 23.11.2016 Príprava a realiz. - koncert PHJ
100/2016
099/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.11.2016 14.11.2016 Licencia na použ.hud.diela koncert PHJ
098/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.11.2016 11.11.2016 Licencia na použ.hud.diela koncert PHJ
097/2016 Trio Martinů, Moravská 6 Praha 2 900 € 14.11.2016 10.11.2016 Koncert PHJ
096/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.11.2016 3.10.2016 Licencia na použ.hud.diela koncert PHJ
095/2016 Tatiana Šimoňáková Pod Lesíkom 9 Šariš. Michaľany 170 € 14.11.2016 20.10.2016 Moderovanie -vystúpenie FS Šarišan


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24