Zmluvy (675)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
103/2016 Júlia Grejtáková Krosnianska 35 Košice 300 € 25.11.2016 23.11.2016 Koncert PHJ
102/2016 Titusz Tóbisz Košice-Poľov, Poľovská 2D 300 € 25.11.2016 23.11.2016 Koncert PHJ
101/2016 Tatiana Paľovčíková Benediktínska 30 Košice- Krásna 200 € 25.11.2016 23.11.2016 Príprava a realiz. - koncert PHJ
100/2016
099/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.11.2016 14.11.2016 Licencia na použ.hud.diela koncert PHJ
098/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.11.2016 11.11.2016 Licencia na použ.hud.diela koncert PHJ
097/2016 Trio Martinů, Moravská 6 Praha 2 900 € 14.11.2016 10.11.2016 Koncert PHJ
096/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.11.2016 3.10.2016 Licencia na použ.hud.diela koncert PHJ
095/2016 Tatiana Šimoňáková Pod Lesíkom 9 Šariš. Michaľany 170 € 14.11.2016 20.10.2016 Moderovanie -vystúpenie FS Šarišan
094/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 11.11.2016 11.11.2016 Súhlas - použ.hud. diel koncert Šarišanček
093/2016 Cassia Dance s.r.o. Panelova 8 Košice 994 € 10.11.2016 25.8.2016 Koncert ABBA Slovakia
092/2016 Marián Lukáč Čordákova 24 Košice 200 € 9.11.2016 3.11.2016 Program PHJ
091/2016 Júlia Grejtáková Krosnianska 35 Košice 200 € 9.11.2016 3.11.2016 Program PHJ
090/2016 Peter Cibula Skautská 3 Košice 200 € 9.11.2016 3.11.2016 Program PHJ
089/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 9.11.2016 28.10.2016 Použ. hudob. diel Tatranský pohár
088/2016 SOZA, Rastislavova 3 Bratislava 7.11.2016 2.11.2016 Bezodplat.vedenie Klientského konta
087/2016 Mgr. Peter Marcin Na barine 13 Bratislava 20 % tržieb 7.11.2016 30.9.2016 Program -Peter Marcin
086/2016 Zväz záujmových združení volgogradská 52 Prešov 2.11.2016 31.8.2016 Dodatky k zmluve z 31.8.2013
085/2016 K-production, s.r.o. Mieru 34 Topolčany 784 € 2.11.2016 5.10.2016 Prenájom -kino Scala 7.10.2016
084/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 31.10.2016 3.10.2016 Licencia na použ.hudob.diel.-koncert PHJ
083/2016 Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 4500 € 17.10.2016 2.9.2016 Príspevok na 50.ročník PHJ
082/2016 Súkr. konzervatórium D.Kardoša M.Benku 7 Prešov 250 €/mes 17.10.2016 30.8.2016 Prenájom kult.dom Solivar - nácvik žiakov
081/2016 Infinity Group SK a.s. Bardejovská 19 Svidník 20% tržieb 17.10.2016 5.10.2016 Program Ondrej Kandráč - kino Scala
080/2016 Hotelová akadémia Prešov, Bašťova 32 500 € 17.10.2016 12.10.2016 Prenájom priestorov na športové podujatie
079/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 14.10.2016 3.10.2016 Licencia na použ.hud.diel-koncert ŠF Košice
078/2016 Jordana Palovičová, Lichardova 24 Bratislava 300 € 12.10.2016 5.10.2016 Koncert PHJ-Viola a klavír
077/2016 Ivan Palovič 300 € 12.10.2016 5.10.2016 Koncert PHJ Viola a klavír
076/2016 Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66 1200 € 7.10.2016 30.9.2016 Koncert filharmónie Košice v rámci PHJ
075/2016 Svatopluk Schläfer, Smyslov 14 Tábor 20 % tržieb 7.10.2016 7.10.2016 Divadlo -Oliver Twist - kino Scala
074/2016 Agentúra JK s.r.o. Kysak 195 044 81 15 % tržby 7.10.2016 7.10.2016 Vystúpenie Borisa Filana - kino Scala
073/2016 o.z.Slovensko proti drogám Sibírska 13 Bratislava 924 € +4% tržby 4.10.2016 26.9.2016 Prenájom -kino Scala


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24