Zmluvy (675)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
023/2017 Radosť až na kosť, Horná Domovina 823, Zbehy 80% agentúra, 20% PKO 09.03.2017 15.01.2017 Divadelné predstavenie Sex pro pokročilé - 19.3.2017
022/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 07.03.2017 06.03.2017 Udelenie licencie - Billy Barman a Katarzia
021/2017 Mária Semančíková, Raymanova 9, Prešov 85% agentúra, 15% PKO 17.02.2017 17.02.2017 Divadelné predstavenie Tri letušky v Paríži - 23.05.2017
020/2017 OZ Strunka, Mlynarovičova 10, Bratislava 80% agentúra, 20% PKO 14.02.2017 04.02.2017 Koncert Billy Barman a Katarzia - 3.3.2017
019/2017 Ing. Adriana Petrovičová, Švábska 60, Prešov 100,- €/mesiac 14.02.2017 31.01.2017 Zabezpečenie a rozširovanie činnosti v KS Šváby
018/2017 Kumšt Production Dva, s.r.o., Záborského 10, Martin 80% agentúra, 20% PKO 14.02.2017 06.02.2017 Divadelné predstavenie "Aj muži majú svoje dni" 22.2.2017
017/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 13.02.2017 06.02.2017 Licencia na hudobnú produkciu - Šarišanský ples
016/2017 Miriama Kovaľuková 200,- € 06.02.2017 06.02.2017 Príprava a realizácia výchovného programu pre žiakov ZŠ - 7.2.2017
015/2017 Lukáš Jacko, Dukovce 43, Kuková 200- € 06.02.2017 06.02.2017 Príprava a realizácia výchovného programu per žiakov ZŠ - 7.2.2017
014/2017 Ľubomír Pukša - RONDO, Kijevská 13, Levice 30% PKO, 70% RONDO 31.01.2017 10.01.2017 Hudobné vystúpenie "Sólisti donského kozáckeho chóru Volnij Don" 31.1.2017
013/2017 DíVADLO s.r.o., Kukučínova 11A, Prešov 30% PKO, 70% DiVADLO 31.01.2017 05.01.2017 Divadelné predstavenia z repertoáru súboru DiVADLO v priebehu roka 2017
012/2017 Bc. Belo Hefler, J.Á.Komenského 25, Rožňava 10% Pko, 90% Hefler 26.01.2017 26.01.2017 Skladby legiend Sting a Sade - 26.1.2017
011/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 26.01.2017 23.01.2017 Udelenie licencie - KS Centrum na obd. 2.1.-31.12.2017
010/2017 Agent. Lin ART Mlynská 6 Košice 50% z poplatku 23.1.2017 18.1.2017 Burza starožitností
009/2017 Vladimír Salzer Jenisejská 8 Košice 120 €/mes 20.1.2017 13.1.2017 Fotodokumentácia podujatí PKO
008/2017 Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 Košice 23.1.2017 20.1.2017 Pripojenie do distrib.siete-Prostejovská 35A
007/2017 Východoslovensk á distribučná a.s. Mlynská 31 Košice 23.1.2017 20.1.2017 Pripojenie do distribuč.sústavy Nám. Kráľ. pokoja 3
006/2017 Stanislav Gaľa, Jarovnice 245 0,00 € 16.01.2017 13.01.2017 Bezodplatná výpožička - gajdy trojbasové do 30.06.2017
005/2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, Nitra 350,- € 12.01.2017 04.01.2017 Príležitostné spoločné verejné obstarávanie - el. energie
004/2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, Nitra 350,- € 12.01.2017 04.01.2017 Príležitostné spoločné verejné obstarávanie - zemný plyn
003/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.01.2017 Licencia - hud. produkcia - III. hradný ples v Prešove
002/2017 Mgr. Andrej Belej, Sabinovská 11, Prešov 250,- € 11.01.2017 04.01.2017 Príprava a realizácia programu v rámci Inaugurácie FVT Prešov
001/2017 FS Solivarčan, Nová štvrť 60, Kapušany 100,- €/mesiac 11.01.2017 31.12.2016 Prenájom priestorov 2xtýždenne v rozsahu 4 h v KD Solivar
112/2016 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 11.01.2017 Licencia - hud. produkcia - Silvester
111/2016 Prešovské kultúr. a spoločens. združenie Nám. mieru 1 Prešov 350 €/mes 1.12.2016 31.11.2016 Nájom priestorov v KZ Šváby
110/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -vianoč.trhy
109/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -koncert PHJ
108/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -vianoč trhy
107/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.11.2016 30.11.2016 Licencia - použ.hud. diela -koncert PHJ
106/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.11.2016 24.11.2016 Licencia -použ.hud. diela - Show P.Marcin
105/2016 Dušan Grúň Hlavná 46 Bratislava 550 € 28.11.2016 3.11.2016 Vystúpenie na firemnom večierku
104/2016 Marián Lukáč Čordákova 24 Košice 200 € 25.11.2016 23.11.2016 Koncert PHJ


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24