Zmluvy (533)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
84/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 3.12.2015 1.12.2015 Licencia na použ. hud. diel -vianoč. trhy
83/2015 Eduard Michálek Važecká 6 Prešov 260 € 25.11.2015 23.11.2015 Príprava a moderovanie vianoč. trhy
82/2015 KM+KM s.r.o. Milan Krnáč, 962 12 Stožok 121 1515 € 23.11.2015 9.10.2015 Prenájom predajných stánkov
81/2015 Mgr.art.Kamil Mihalov, ArtD Októbrova 73 Prešov 500 € 11.11.2015 3.11.2015 Klavírny koncert PHJ
80/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 9.11.2015 3.11.2015 Licencia na použ. hud. diel -koncert PHJ "okruhľaky"
79/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 9.11.2015 3.11.2015 Licencia na použ.hud.diel-koncert PHJ klavír
78/2015 Peter Bič Projekt -Rap-art s.r.o. Bencúrova 13 Košice 20 % z tržieb 6.11.2015 6.9.2015 Koncert-Peter Bič Projekt -kino Scala
77/2015 MM KABARET o.z. Ovručská 14 831 02 Bratislava 2300 € 6.11.2015 19.8.2015 Predstavenie Milana Markoviča -kino Scala
76/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.11.2015 2.11.2015 Licencia o použ.hud.diel-koncert PHJ R.Skleničková
75/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.10.2015 29.10.2015 Licencia o použ. hud.diel koncert PHJ -Len tak zľahka
74/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.10.2015 27.10.2015 Licencia o použ.hud.diel koncert PHJ žiaci ZUŠ
73/2015 Folkl.súbor Karpaťanin-senior Ing. Karabáč Janka Borodáča 5 Prešov 50% vstupného 30.10.2015 19.10.2015 Vystúpenie FS Karpaťanin - kino Scala
72/2015 Zuzana Tlučková - Firma F2C Vavrinecká 26 Bratislava 300 € 28.10.2015 19.10.2015 Účinkovanie -program PHJ -Len tak zľahka
71/2015 Bibiana Ondrejková Lipová 71 Dunajská Lužná 750 € 28.10.2015 19.10.2015 Účinkovanie -program PHJ -Len tak zľahka
70/2015 Mgr.art. Juraj Helcmanovský Turistická 32, Košice 250 € 28.10.2015 19.10.2015 Účinkovanie -program PHJ -Len tak zľahka
69/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 19.10.2015 13.10.2015 Licencia -koncert PHJ Mladí umelci v Caraff.väznici
68/2015 Erich Bučko AZ Centrum,038 41 Košťany nad Turcom 349, 1 099 € 16.10.2015 10.9.2015 Vystúpenie Kysucký Prameň v kine Scala
67/2015 Štátna filharmónia Košice Moyzesova 66 1500 € 13.10.2015 2.9.2015 Koncert Štátnej filharmónie v rámci PHJ
66/2015 Bernard Herstek Dúbravská 4 Prešov 75 € 13.10.2015 21.9.2015 Účinkovanie v predstavení Šariš blues
65/2015 Kreativci OZ ul.K.Bendovej 6, Bratislava 20 % z tržieb 29.9.2015 24.9.2015 Divad.predst. DARČEK 19.11.2015
64/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 25.9.2015 24.9.2015 Licencia - použ.hud. diel - koncert PHJ 25.9.2015
63/2015 Veronika Slaninková 150 € 16.9.2015 11.9.2015 Moderovanie prehliadky spevác. zborov
62/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 16.9.2015 10.9.2015 Licencia na použ. hud. diel koncert J. Zmožek 5.9.2015
61/2015 APOA-obč. združenie 50% vstupného 4.9.2015 4.9.2015 Koncert Jiří Zmožek 5.9.2015
60/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 31.7.2015 28.7.2015 Licencia na použ.hud.diel organový koncert
59/2015 Komajota s.r.o. Janouškova 2 Prešov 50% vstupného 30.7.2015 28.7.2015 Program -Festival súčasného umenia
58/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 15.7.2015 13.7.2015 Licenč.zml. o použ.hud.diel koncert Spivanočky moji-kino Scala
57/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 15.7.2015 13.7.2015 Licenčná zml.o použ.hud.diel koncert PHJ PKO
56/2015 M-ART A Nám.1.Mája 16 Bratislava 17.7.2015 10.7.2015 Koncert Nedvěd kino Scala 28.9.2015
55/2015 René Lempeľ Volgogradská 32 Prešov fa 3.7.2015 22.6.2015 Zabezpečenie lektorov - Bonsai výstava
54/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 2.7.2015 30.6.2015 Licencia na použ. hud.diel Bonsai-výstava
53/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 1.7.2015 29.6.2015 Licencia na použ.hudob. diel BB country bál


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24