Zmluvy (533)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
026/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 Prešov 0.03 € 22.2.2016 22.2.2016 Prenájom priestorov Budovateľská 57
025/2016 Mgr. Jana Kekeľová Holländerova 11 Prešov 59 €/m2/rok 1.3.2016 1.3.2016 Prenájom ul. Exnárova -denný stacionár
024/2016 Elyana s r.o. Nakrižovatkách 78 Bratislava 30/mes. 1.3.2016 10.2.2016 Prenájom priestorov -predaj pančuch.tovaru
023/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 7.3.2016 29.2.2016 Licencia na použ.hud.diel -súťaž spoločens. tanec
022/2016 Slovgram Jakubovo nám. 14 Bratislava 4.3.2016 29.2.2016 Oprávnenie na šírenie rozhlas.vysielaní -posilňovňa
021/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.3.2016 26.2.2016 Licencia na použ.hud.diel - Pink Floyd Revival
020/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.3.2016 26.2.2016 Licencia na použ. hud. diel -koncert Milo Kráľ Band
019/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.3.2016 26.2.2016 Licencia na použ. hud. diel -koncert AMC trio
018/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 29.2.2016 25.2.2016 Licencia - použ. hud. diel- posilňovňa
017/2016 Ing Miroslav Merčiak Mukačevská 30 Prešov 40 % tržieb 25.2.2016 22.2.2016 Vystúpenie Pink Floyd Revival -kino
016/2016 Fluent Teatro s r.o. Melčice-Lieskové 522 20% tržieb 17.2.2016 20.1.2016 Koncert Milo Kráľ band-kino Scala
015/2016 Obč.združ. PO ART Hviezdoslavova 18 Prešov 50% tržieb 11.2.2016 29.1.2016 Vystúpenie AMC trio
014/2016 Prešov.združ.klasickej gitary Plzenská 2 Prešov 20 % tržieb 11.2.2016 29.1.2016 Vystúpenie -.dni klasickej gitary
013/2016 Babadlo n.o. Solivarská 80 Prešov 70 % z tržieb 5.2.2016 8.1.2016 Kult. činnosť v stredisku Solivar
012/2016 Agentúra LinArt Mlynská 6 Košice 50% z tržieb 5.2.2016 8.1.2016 Burza starožitností v r.2016
011/2016 Róbert Poklemba Šoltésovej 1 Prešov 8 €/hod. 7.1.2016 7.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
010/2016 Michal Glevaňák Pavla Horova 9 Prešov 8 €/hod. 7.1.2016 7.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
009/2016 Martina Klimová Bajkalská 12/B Prešov 8 €/hod. 7.1.2016 7.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
008/2016 Renáta Zgolová ul.17.Novembra Prešov 10 €/hod. 27.1.2016 27.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
007/2016 Dagmar Čurová 19. Januára 5 Prešov 10 €/hod. 27.1.2016 27.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
006/2016 Jana Bilaničová A.Prídavku 24 Prešov 10 €/hod. 27.1.2016 27.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
005/2016 Daniela Libezňuk Važecká 8 Prešov 10 €/hod. 27.1.2016 27.1.2016 Príprava a realizácia divadel. predstavení
004/2016 Bernard Hesterk Dúbravská 4 Prešov 150 € 21.1.2016 7.1.2016 Prípr. a realiz. divadel. predstavení - Štúdio na Hlavnej
003/2016 Zuzana Takáčová Zvončeková 8 Michalovce 300 € 21.1.2016 7.1.2016 Vytvorenie kostýmov do divadelnej inscenácie
002/2016 Ľubomír Pukša -RONDO ul.Kyjevská 13 Levice 30 % z tržieb 29.1.2016 20.1.2016 Vystúpenie - Donskí kozácia a spevokol
001/2016 Študentský servis s.r.o,. Jedlíkova 5 Košice v texte 5.1.2016 5.1.2016 Pomocné práce
90/2015 Eduard Michálek Važecká 6 Prešov 370 € 30.12.2015 26.11.2015 Moderovanie Silvester
89/2015 Jozef Havadej Severná 12 Prešov 650 € 30.12.2015 14.12.2015 Vystúpenie - Silvester
88/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.12.2015 22.12.2015 Licencia na použ.hud.diel- Silvester
87/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 28.12.2015 22.12.2015 Licencia na použ. hud. diel- koncert Vokals
86/2015 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 21.12.2015 17.12.2015 Licencia na použ.hud.diela koncert Šarišan a Šarišanček
85/2015 Slovenská jazzová spol. Michalská 10 Bratislava 20 % pri 8€ vstup., 10% pri vstup.13€ 18.12.2015 16.12.2015 Vystúpenie Peter Lipa a band kino Scala


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24