Zmluvy (533)

Číslo Zmluvné strany Cena Zverejnená Podpisaná Popis Detail
058/2016 Jozef Havadej Severná 12 Prešov 300 € 9.6.2016 2.6.2016 The Sadoogies- vystúpenie -jarmok
057/2016 Peter Pačút ul.SNP 1 044 42 Rozhanovce 300 € 9.6.2016 2.6.2016 Moderovanie-Prešov.trojičný jarmok
056/2016 Dušan Dudáš, Októbrova 55 Prešov 250 € 9.6.2016 2.6.2016 Ge Rock Kabát revival- koncert -Dni mesta, jarmok
055/2016 Minerálne vody a.s. Slovenská 9 Prešov 5,18 €/galón 9.6.2016 6.6.2016 Odber minerálnej vody
054/2016 SOZA, Rastislavova 3 Bratislava 9.6.2016 12.5.2016 Licencia na použitie hud diel -koncert PHJ
053/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 3.6.2016 18.5.2016 Koncert PHJ Theatrum musica
052/2016 A Cappella s.r.o. Kremnická 26 Bratislava 20% tržieb 30.5.2016 4.5.2016 Koncert Fragille - kino Scala
051/2016 Emil Formánek Zimná 2 Bratislava 30 % tržieb 30.5.2016 23.5.2016 Koncert - Druhá tráva
050/2016 Diana Kleščová K.Šmidkeho 10 Zvolen 10 % tržieb 30.5.2016 29.3.2016 Koncert PHJ Musica Sonoro
049/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.5.2016 12.5.2016 Licencia na použ.hud.diel koncert PHJ
048/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 30.5.2016 10.5.2016 Licencia na použ.hud.diel Koncert -Nohavica
047/2016 Knižnica P.O.Hviezdoslava Levočská 9 Prešov 132 €/štvrťrok 20.5.2016 1.4.2016 Úhrada za spotr. el. energiu
046/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 2 19.5.2016 28,4.2016 Licencia na použ.hud.diel -koncert PHJ
045/2016 U.A. Jana Linková Jateční 11 Praha 7 20 % tržieb 16.5.2016 1.4.2016 Koncert Jaromír Nohavica
044/2016 Skup. The Fathers Mirka Nešpora 55 Prešov 30/mes 29.4.2016 1.4.2016 Prenájom Solivar
043/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 11.5.2016 14.4.2016 Licencia na použ. hud.diel Jazzový ansámbel Ke
042/2016 ALEMA s.r.o. Ing. letková Horská 12 Ružomberok 10€/m2/rok + 5€ el. 4.5.2016 4.5.2016 prenájom priestorov Solivar
041/2016 Zväz záujm.združ. Volgogradská 52 Prešov 4.5.2016 29.2.2016 Dodatky č. 3,4,5,6 k zmluve z 31.8.2013
040/2016 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 4.5.2016 14.4.2016 Licencia -použ.hud.diel Šariš.pohár spoloč.tance
039/2016 DíVADLO s.r.o. Mária Žondová Kukučínova 11A Prešov 70 % z tržieb 27.4.2016 5.4.2016 Divadelné predstavenia v r. 2016
038/2016 Divadlo Jonáša Záborského Nám.Legionárov 6 Prešov 4% tržieb 15.4.2016 9.3.2016 Prenájom divadla na koncert Šarišan 27.4.2016
037/2016 Agent. Skark-Roman Krajčír Dopravná 9 Levice 20 % tržieb 14.4.2016 15.2.2016 Koncert Miro Jaroš-kino Scala
036/2016 Bontonfilm a.s. Na vrátkach IP Bratislava 50% tržby + DpH 11.4.2016 4.4.2016 Prenajom DVD/BD na premietanie filmov
035/2016 Ing.Hana Horynová SATORI um. ag. Nečice 12 Senožaty ČR 85% zo vstupného 8.4.2016 22.2.2016 Sprostredkovanie koncertu Honza Nedvěd
034/2016 Peter Ďuriš Reklam.-umel.ag. AMADEUS Horeblatie 1A Trenčín 784 € 7.4.2016 30.3.2016 Prenájom predstavenie v kine Scala 25.4.2016
033/2016 SCENE oz Kúpeľna 7 Bratislava 20 % tržieb 4.4.2016 22.2.2016 Koncert Pavol Hamel 5.4.2016
032/2016 Ministerstvo kultúry SR Nám.SNP 33 Bratislava kultúrne poukazy 4.4.2016 31.3.2016 Dotácia na zákl. kultúrnych poukazov
031/2016 Mgr. Jana Kekeľová, Holländerova 11 Prešov 59 €/m2/rok 31.3.2016 28.3.2016 Prenájom priestorov ul. Švábska - stacionár
030/2016 KM+KM s.r.o. 962 12 Stožok 121 14 000 €/1400/mes. 17.3.2016 10.3.2016 Prenájom -predajné stánky
029/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 1 941,05 € /rok 22.2.2016 22.2.2016 Prenájom pre činnosť FS Šarišan a Šarišanček
028/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 0 22.2.2016 22.2.2016 Bezodplatné užívanie nebyt. priestorov
027/2016 Prešov REAL s r.o. Slovenská 40 0.03 € 22.2.2016 22.2.2016 Prenájom ul.Budovateľská


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24