Objednávky (842)

Číslo Dodávateľ Cena Vystavená Zverejnená Meno osoby Popis Detail
063/2016 euroAWK s.r.o. Brečtanova 2 Bratislava 129 € 12.9.2016 14.9.2016 Kačala Vytlačenie 20 ks CL na PHJ
061/2016 Štát.komor. orchester Žilina Dolný Val 47 2 000 € 5.9.2016 9.9.2016 Kačala Vystúpenie Štát.komor.orch. Žilina
060/2016 jaSmini s.r.o. 082 01 Kendice 62 860 € 5.9.2016 9.9.2016 Mgr. Langová Grafický podklad pre raznice a realizácia
059/2016 difan s.r.o. 082 15 Chmeľov 216 883,02 € 27.8.2016 27.8.2016 Sabol Led žiarovky
058/2016 Prosperobus s.r.o Ďumbierská 20 Prešov 60 € 25.8.2016 25.8.2016 Paulusová Preprava FS Šarišanček -V.Šariš a späť
053/2016 MP Kanal s.r.o. Mojmírova 7 Prešov 350 € 1.8.2016 12.8.2016 Sabol Čistenie kanalizácie v kine Scala
057/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 140 € 19.8.2016 19.8.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan-Sp.Štvrtok
056/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 120 € 19.8.2016 19.8.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan-Iliašovce
055/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 200 € 5.8.2016 16.8.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan-Poľsko
054/2016 J.P.Group SK, s.r.o. Slovenská 49 Prešov 160 € 5.8.2016 16.8.2016 F.Sabol Občerstvenie -Rómsky festival
052/2016 Michal Bujdoš 13,30 € 12.7.2016 18.7.2016 Mgr. Ferenc Prepravné služby
051/2016 BBS-Group s.r.o. Budovateľská 45 Prešov 753,48 € 12.7.2016 15.7.2016 Sabol Čistenie parkiet - budova PKO
050/2016 Martin Ildža -Elmart Slovenská 32 Prešov 117,25 € 11.7.2016 15.7.2016 Sabol Žiarovky Tesla
049/2016 Peter Senko Tajovského 52 Prešov 690 € 27.6.2016 15.7.2016 Mgr. Ferenc Oprava-vozidlo Opel Vivaro
048/2016 Peter Senko Tajovského 52 Prešov 470 € 24.6.2016 15.7.2016 Mgr. Ferenc Oprava -vozidlo Mazda
047/2016 MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 Prešov 90 € 17.6.2016 4.7.2016 Sabol Monitorovanie kanalizácie - kino Scala
046/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 888 € 17.6.2016 24.6.2016 Mgr. Kišeľák Prepreva FS Šarišan - Krakovany
045/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 120 € 14.6.2016 24.6.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan - Raslavice
044/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 192 € 14.6.2016 24.6.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan - Svidník
040/2016 O.S.V.O.comp a.s. Strojnícka 18 Prešov 301,14 € 6.6.2016 16.6.2016 Kačala Zriadenie el. prípojok a el.energie -Dni mesta
043/2016 RES-PO s.r.o. Vajanského 61 Prešov 898 € 8.6.2016 10.6.2016 Kačala Koncert skupiny Žobráci-Dni mesta
042/2016 Obč.združ. Cililing Marka Čulena 16 Prešov 200 € 6.6.2016 9.6.2016 Kačala Vystúp. divadla na prešov.jarmoku
041/2016 Pro country Pőschlova 11 Prešov 300 € 6.6.2016 9.6.2016 Kačala Hudob. produkcia - prešov. jarmok
039/2016 Spolok šarišs. šermiarov Sarus Kapušany 5 300 € 6.6.2016 9.6.2016 Kačala Vystúpenie SHŠ Sarus - prešov.jarmok
038/2016 MP Kanal service, s.r.o. Mojmírova 7 Prešov 122 € 6.6.2016 9.6.2016 Sabol Odstránenie havarij. stavu potrubia
037/2016 STAVCER s.r.o.Sabinovská 5124 Prešov 995,35 € 1.6.2016 3.6.2016 Sabol Čistiace práce, zber uhynutých holubov a trusu
036/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 720 € 25.5.2016 30.5.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan Dudince
035/2016 Mária Bujnová Gold Piano Service Povst.čes.ľudu 9 Košice 55 € 20.5.2016 30.5.2016 Kačala Ladenie klavíra
034/2016 Peter Senko 276 € 17.5.2016 20.5.2016 Mgr. Ferenc Oprava vozidla Opel Vivaro
033/2016 MP KANAL servis s.r.o. 366 € 17.5.2016 20.5.2016 Mg .Ferenc Odstránenie poruchy - potrubie
032/2016 Theatrum Musica Mukačevská 5 Prešov 150 € 12.5.2016 20.5.2016 Kačala Kačala
031/2016 IKARO s.r.o. Okružná 32 Prešov 87,12 € 11.5.2015 17.5.2015 Ing. Strenková Toner OKI 1 ks


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24