Objednávky (701)

Číslo Dodávateľ Cena Vystavená Zverejnená Meno osoby Popis Detail
049/2016 Peter Senko Tajovského 52 Prešov 690 € 27.6.2016 15.7.2016 Mgr. Ferenc Oprava-vozidlo Opel Vivaro
048/2016 Peter Senko Tajovského 52 Prešov 470 € 24.6.2016 15.7.2016 Mgr. Ferenc Oprava -vozidlo Mazda
047/2016 MP Kanal service s.r.o. Mojmírova 7 Prešov 90 € 17.6.2016 4.7.2016 Sabol Monitorovanie kanalizácie - kino Scala
046/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 888 € 17.6.2016 24.6.2016 Mgr. Kišeľák Prepreva FS Šarišan - Krakovany
045/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 120 € 14.6.2016 24.6.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan - Raslavice
044/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 192 € 14.6.2016 24.6.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan - Svidník
040/2016 O.S.V.O.comp a.s. Strojnícka 18 Prešov 301,14 € 6.6.2016 16.6.2016 Kačala Zriadenie el. prípojok a el.energie -Dni mesta
043/2016 RES-PO s.r.o. Vajanského 61 Prešov 898 € 8.6.2016 10.6.2016 Kačala Koncert skupiny Žobráci-Dni mesta
042/2016 Obč.združ. Cililing Marka Čulena 16 Prešov 200 € 6.6.2016 9.6.2016 Kačala Vystúp. divadla na prešov.jarmoku
041/2016 Pro country Pőschlova 11 Prešov 300 € 6.6.2016 9.6.2016 Kačala Hudob. produkcia - prešov. jarmok
039/2016 Spolok šarišs. šermiarov Sarus Kapušany 5 300 € 6.6.2016 9.6.2016 Kačala Vystúpenie SHŠ Sarus - prešov.jarmok
038/2016 MP Kanal service, s.r.o. Mojmírova 7 Prešov 122 € 6.6.2016 9.6.2016 Sabol Odstránenie havarij. stavu potrubia
037/2016 STAVCER s.r.o.Sabinovská 5124 Prešov 995,35 € 1.6.2016 3.6.2016 Sabol Čistiace práce, zber uhynutých holubov a trusu
036/2016 Prosperobus s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 720 € 25.5.2016 30.5.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan Dudince
035/2016 Mária Bujnová Gold Piano Service Povst.čes.ľudu 9 Košice 55 € 20.5.2016 30.5.2016 Kačala Ladenie klavíra
034/2016 Peter Senko 276 € 17.5.2016 20.5.2016 Mgr. Ferenc Oprava vozidla Opel Vivaro
033/2016 MP KANAL servis s.r.o. 366 € 17.5.2016 20.5.2016 Mg .Ferenc Odstránenie poruchy - potrubie
032/2016 Theatrum Musica Mukačevská 5 Prešov 150 € 12.5.2016 20.5.2016 Kačala Kačala
031/2016 IKARO s.r.o. Okružná 32 Prešov 87,12 € 11.5.2015 17.5.2015 Ing. Strenková Toner OKI 1 ks
030/2016 Prosperobus.s.r.o. Ďumbierská 20 Prešov 168 € 2.5.2016 11.5.2016 Mgr. Kišeľák Preprava FS Šarišan
029/2016 Anton Cpin A.Matušku 5 Prešov 150 € 29.4.2016 2.5.2016 Sabol Oprava zosiľovača Yamaha
028/2016 FS Solivarčan Nová 150 € 25.4.2016 2.5.2016 Kačala Vystúpenie FS Solivarik 30.4.2016
027/2016 Mgr. Peter Kušníkr-SMART Slovenská 46 Prešov 221,04 € 15.4.2016 22.4.2016 Mgr. Kišeľák Príprava, tlač bilboardov pre FS Šarišan
026/2016 Stanislav Seman-EKOSEM Ruská Nová Ves 55 1 160 € 15.4.2016 18.4.2016 Sabol Revízie elektro - strediská PKO
025/2016 Peter Duháň-Viva Mexico Sabinovská 16 Prešov 1 000 € 11.4.2016 18.4.2016 Sabol Zabezp. Karaoke pre Módnu líniu mladých
024/2016 TŚK SOUL Volgogradská 32 PREšOV 2 279 € 8.4.2016 14.4.2016 Kačala Zabezp.porotcov, honoráre cestovné Šariš.pohár
023/2016 Ing. Emil Záhradník -Piano Servis Bjornsonova 4 Prešov 28 € 8.4.2016 14.4.2016 Kačala Ladenie klavíra - koncert
022/2016 U Richtára s.r.o. Hlavná 71 Prešov 58 € 8.4.2016 14.4.2016 Kačala Nocľah 2x Šarišský pohár 9.4.2016
021/2016 Peter Senko Tajovského 52 Prešov 430 € 5.4.2016 14.4.2016 Mgr.Ferenc Oprava vozidla Mazda
020/2016 MP KANAL service, s.r.o. Mojmírova 7 Prešov 90 € 5.4.2016 14.4.2016 Mgr. Ferenc Odstránenie havarijného stavu na potrubí
019/2016 GRYF reklam.štúdio s r.o. Pažitie 56 Žilina 100 € 5.4.2016 7.4.2016 Kačala Prenájom bilbordov pre FS Šarišan
018/2016 euroAWK, spol.s r.o. Brečtanova 2 Bratislava 176 € 5.4.2016 7.4.2016 Kačala Bilbordy pre FS Šarišan


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24