Faktúry (3069)

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Detail
054/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 50,90 € 07.02.2018 09.02.2018 Telekom. služby - 01/2018
053/2018 Trans-Mont s.r.o., Suvorovova 4/A, Prešov 74,66 € 02.02.2018 09.02.2018 Servisný zásah na EZS
052/2018 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 174,- € 05.02.2018 05.02.2018 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC
051/2018 Štefan Čurilla, Mirka Nešpora 32, Prešov 90,- € 05.02.2018 05.02.2018 Výkon autorizovaného BT a technika PO - 1/2018
050/2018 euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava 348,- € 05.02.2018 05.02.2018 10 ks plagátov a 20 ks abribusov - FS Šarišan
049/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 738,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Scala
048/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 573,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Solivar
047/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 153,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Caraffova väznica
046/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 432,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Hlavná 50
045/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 65,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Družba
044/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 101,- € 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Švábska
043/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 181,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Exnárova 9028
042/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 66,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Hlavná 65
041/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 27,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Hlavná 41
040/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 122,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Centrum
039/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 39,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r.2018 - Exnárova
038/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 28,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Svätoplukova
037/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 90,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Hlavná 50
036/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 19,00 €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Scala
035/2018 Vladimír Salzer, Jenisejská 8, Košice 120,- € 02.02.2018 05.02.2018 Fotodokumentácia podujatí - 1/2018
034/2018 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 0,- € 31.01.2018 05.02.2018 Telekom. služby - 1/2018
033/2018 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, Bratislava 8,06 € 11.01.2018 05.02.2018 DNS Park: pkopresov.sk
032/2018 Ing. Jozef Kačala - Y.A.E, Arm. gen. Svobodu 14, Prešov 112,88 € 05.02.2018 05.02.2018 Údržba stránky a doplnenie materiálov - 1/2018
031/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 50,82 € 05.02.2018 05.02.2018 Hudobná licencia za r.2017 - Scala
030/2018 Opal multimedia spol. s r.o., Družstevná 40, Prešov 2908,80 € 02.02.2018 05.02.2018 Optoma Dlp Projector, Solaris 35/20 MW+delta
029/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 5,- € 02.02.2018 05.02.2018 Upomienka
028/2018 DíVADLO s.r.o., Kukučínova 11A, Prešov 86,- € 01.02.2018 05.02.2018 Divadelné predstavenie - 21.1.2018
027/2018 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 01.02.2018 05.02.2018 Vylepovanie plagátov - Fragile
026/2018 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 01.02.2018 05.02.2018 Vylepovanie plagátov - Piesne Donských kozákov
025/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 2609,36 € 30.01.2018 05.02.2018 Stravné lístky - 2/2018
024/2018 Mgr. Peter Kušnír - SMART, Slovenská 46, Prešov 328,80 € 31.01.2018 05.02.2018 Grafická príprava a tlač plagátov - FS Šarišan
023/2018 PEBA, Peter Barbas, Slovenská 36, V. Šariš 383,81 € 30.01.2018 05.02.2018 Hygienické a kancelárske potreby za 1/2018


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24