Faktúry (2559)

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Detail
320/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 73,45 € 10.07.2017 17.07.2017 Telekomunikačné služby 6/2017
319/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 56,58 € 10.07.2017 17.07.2017 Telekomunikačné služby 6/2017
318/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 10.07.2017 17.07.2017 Vylepovanie plagátov - Bratia Nedvedovci
317/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 10.07.2017 17.07.2017 Vylepovanie plagátov - Pyžamo pre šiestich
316/2017 Babadlo, n.o., Solivarská 80, Prešov 109,20 € 10.07.2017 17.07.2017 Divadelné predstavenia - 6/2017
315/2017 Ing. Adriana Petrovičová - Štúdio zdravia, Švábska 60, Prešov 100,- € 10.07.2017 17.07.2017 Propagácia strediska a grafické úpravy za mesiac 6/2017
314/2017 Telovýchovná jednota Slávia, PU, 17. novembra 13, Prešov 100,- € 10.07.2017 17.07.2017 Účinkovanie gymnastiek v Historickom defilé - 10.6.2017
313/2017 Ing. Jozef Kačala - Y.A.E, Arm. gen. Svobodu 14, Prešov 63,08 € 06.07.2017 17.07.2017 Údržba stránky a doplnenie materiálov - 6/2017
312/2017 Štefan Čurilla, Mirka Nešpora 32, Prešov 90,- € 06.07.2017 17.07.2017 Výkon autoriz. bez. technika a technika požiarnej ochrany - 6/2017
311/2017 Študentský domov a jedáleň PU, 17. novembra 13, Prešov 84,- € 06.07.2017 17.07.2017 Ubytovanie skupiny Družina
310/2017 Sanita a technika, s.r.o., Matice slovenskej 612, Sabinov 57,60 € 06.07.2017 17.07.2017 Prenájom mobilných WC - 6/2017
309/2017 Makro-Stav, M.R.Štefánika 48, V. Šariš 1424,16 € 03.07.2017 17.07.2017 Klampiarske práce - KS Exnárova
308/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 2649,50 € 30.06.2017 17.07.2017 Stravné lístky pre zamestnancov - 7/2017
307/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 242,- € 03.07.2017 17.07.2017 Dodávka zemného plynu - 7/2017 - Caraffova väznica
306/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 790,- € 03.07.2017 17.07.2017 Dodávka zemného plynu - 7/2017 - Čierny orol, KD Solivar
305/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 848,- € 03.07.2017 17.07.2017 Dodávka zemného plynu - 7/2017 - kino Scala
304/2017 Vladimír Salzer, Jenisejská 8, Košice 120,- € 03.07.2017 17.07.2017 Fotodokumentácia podujatí - jún 2017
303/2017 Prešovské dobrovoľnícke centrum, 17. novembra 11, Prešov 138,- € 30.06.2017 17.07.2017 Nábor 46 dobrovoľníkov do slávnostného sprievodu - 10.6.2017
302/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 1020,- € 29.06.2017 30.06.2017 Prenájom el. prípojok a odber el. energie
301/2017 Sokol. skup. sv. Bavona, Gerlachovská 8, B. Bystrica 300,- € 29.06.2017 30.06.2017 Ukážky sokoliarskeho výcviku - 10.6.2017
300/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 415,55 € 28.06.2017 30.06.2017 Telefónne služby 05/2017
299/2017 PEBA, Peter Barbas, Slovenská 36, V. Šariš 365,08 € 28.06.2017 28.06.2017 Kancelárske a hyg. potreby
298/2017 Jozef Kočiško, Kendice 451 150,- € 27.06.2017 28.06.2017 Šunkové bagety - 50ks
297/2017 Motocyklový klub slobodní bratia, Pod Furčou 6, Haniska 200,- € 27.06.2017 28.06.2017 Jazda mestom
296/2017 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 74,26 € 26.06.2017 28.06.2017 Vodné a stočné - KS Exnárova 3-6/2017
295/2017 Babadlo, n.o., Solivarská 80, Prešov 106,40 € 26.06.2017 28.06.2017 Divadelné predstavenia - máj 2017
294/2017 Minerálne vody a.s., Slovenská 9, Prešov 10,37 € 26.06.2017 28.06.2017 2 ks Savior pram. voda galon 18,9 l
293/2017 TJ Sokol ŠŠG, Jarková 47, Prešov 150,- € 26.06.2017 26.06.2017 Účinkovanie v Historickom defilé - 10.6.2017
292/2017 Prešovský klub vojenskej histórie Dukla, Škultétyho 19, Prešov 250,- € 26.06.2017 26.06.2017 Účinkovanie v Historickom defilé - 10.6.2017
291/2017 Rímskokat. cirkev, farnosť Nižná Šebastová, Prešov 100,- € 26.06.2017 26.06.2017 Účinkovanie v Historickom defilé - 10.6.2017
290/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 42,- € 20.06.2017 22.06.2017 Hudobná licencia - Organový koncert 11.6.2017
289/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava -12,89 € 20.06.2017 22.06.2017 Dobropis


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24