Faktúry (2665)

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Detail
202/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 15,- € 10.05.2017 15.05.2017 Hudobná licencia - PHJ - 5.4.2017
201/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 24,- € 10.05.2017 15.05.2017 Hudobná licencia - PHJ - 26.4.2017
200/2017 Ing. Jozef Kačala - Y.A.E, Arm. gen. Svobodu 14, Prešov 92,96 € 10.05.2017 15.05.2017 Údržba stránky a doplnenie materiálov - 4/2017
199/2017 Peter Duhaň - Viva Mexico, Sabinovská 16, Prešov 100,- € 09.05.2017 10.05.2017 Občerstvenie spev. zboru Vocals - 2.5.2017
198/2017 Prosperobus s.r.o., Ďumbierska 20, Prešov 199,20 € 04.05.2017 10.05.2017 Preprava na trase Prešov - Trebišov a späť - 1.5.2017
197/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 70,02 € 09.05.2017 10.05.2017 Telekomunikačné služby - 4/2017
196/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 55,42 € 09.05.2017 10.05.2017 Telekomunikačné služby - 4/2017
195/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava -16,38 € 04.05.2017 10.05.2017 Dobropis
194/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 04.05.2017 10.05.2017 Vylepovanie plagátov - Veľká štvorka
193/2017 Štefan Čurilla, Mirka Nešpora 32, Prešov 90,- € 04.05.2017 10.05.2017 Výkon autorizovaného bezp. technika a technika PO - 4/2017
192/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 04.05.2017 10.05.2017 Vylepovanie plagátov - Mafstory
191/2017 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 04.05.2017 10.05.2017 Vylepovanie plagátov - Dirtyy boyzz
190/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 961,- € 03.05.2017 04.05.2017 Zemný plyn - 05/2017 - Čierny orol, KD Solivar
189/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 242,- € 03.05.2017 04.05.2017 Zemný plyn - 05/2017 - Caraffova väznica
188/2017 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 848,- € 03.05.2017 04.05.2017 Zemný plyn - 05/2017 - kino Scala
187/2017 Vladimír Salzer, Jenisejská 8, Košice 120,- € 03.05.2017 04.05.2017 Fotodokumentácia kult. podujatí - 04/2017
186/2017 PEBA, Peter Barbas, Slovenská 36, V. Šariš 226,57 € 03.05.2017 04.05.2017 Kancelárske a čistiace potreby - 04/2017
185/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 219,13 € 02.05.2017 04.05.2017 Telekom. služby - 04/2017
184/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 2207,92 € 02.05.2017 04.05.2017 Stravné lístky pre zamestnancov - 05/2017
184/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 2207,92 € 02.05.2017 04.05.2017 Stravné lístky pre zamestnancov - 05/2017
183/2017 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 343,70 € 02.05.2017 04.05.2017 Vodné a stočné 17.01.-21.04.2017 - KD Solivar, KS Centrum
182/2017 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 0,29 € 02.05.2017 04.05.2017 Studená voda za 1/2017 a 2/2017 - KS Exnárova
181/2017 City Light Slovakia s.r.o., Suchý Jarok 18, Humenné 641,14 € 02.05.2017 04.05.2017 Technické skúšky, záťažová skúška a diagnostika motora, revízna správa...
180/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 70,20 € 25.04.2017 02.05.2017 Hudobná licencia - Virtuózne struny - 2.5.2017
179/2017 Vých. dištrikt Evan. cirkvi, Hlavná 137, Prešov 160,- € 24.04.2017 25.04.2017 Prenájom sály v Evanjelickom kolégiu - 20.4.2017
178/2017 ErgonArt, Pod gaštanmi 2, Bratislava 1000,- € 24.04.2017 25.04.2017 Koncert "Virtuózne struny" - 20.4.2017
177/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava -38,88 € 19.04.2017 25.04.2017 Dobropis
176/2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava -70,20 € 19.04.2017 25.04.2017 Dobropis
175/2017 COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, Prešov 372,- € 18.04.2017 20.04.2017 Zemný plyn za 4/2017 - KS Šváby
174/2017 Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, Ľubotice 8,- € 18.04.2017 20.04.2017 DPH za bezodplatné dodanie služby
173/2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, Nitra 420,- € 18.04.2017 20.04.2017 Dodávka služby verejného obstarávania na nákup el. energie
172/2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s., Samova 11, Nitra 420,- € 18.04.2017 20.04.2017 Dodávka služby verejného obstarávania na nákup zemného plynu


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24