Faktúry (3463)

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Detail
271/2014 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 12 u20ac 30.6.2014 30.6.2014 Licencia na použitie hudobných diel koncert PHJ Bc. Kuncová 4.4.2014
270/2014 Východoslov. vodárenská spol.a.s. Komenskéhio 50, Košice 84,86 u20ac 30.6.2014 30.6.2014 Vyúčtovanie vodné stočné od 20.3.-20.6.2014 stredisko Exnárová
269/2014 Film Europe s.r.o. Matúškova 10 831 01 Bratislaqva 52,50u20ac 26.6.2014 26.6.2014 Požičovné film 25.6.2014
268/2014 Film Europe s.r.o. Matúškova 10 831 01 Bratislaqva 63 u20ac 26.6.2014 26.6.2014 Požičovné film 19.6.2014
267/2014 Film Europe s.r.o. Matúškova 10 831 01 Bratislaqva 18 u20ac 26.6.2014 26.6.2014 Požičovné film 12.6.2014
266/2014 Film Europe s.r.o. Matúškova 10 831 01 Bratislaqva 33 u20ac 26.6.2014 26.6.2014 Požičovné film 11.6.2014
265/2014 REKLAMA s.r.o. Lesnícka 2/A Prešov 52,44 u20ac 24.6.2014 24.6.2014 Vyhotovenie loga k 55. výr. PKO
264/2014 Ita agentúra, s.r.o. Priemyselná 1 Bratislava 37,80 u20ac 23.6.2014 23.6.2014 Požičovné film 22.6.2014
263/2014 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 360 u20ac 24.6.2014 24.6.2014 Licencia na použitie hudobných diel - Prešovský trojičný jarmok 5.-7.6.2014
262/2014 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 18 u20ac 24.6.2014 24.6.2014 Licencia na použitie hudobných diel -koncert Vocals 8.6.2014 v kostole
261/2014 Sklokomplet.s.r.o. Budovateľská 48 Prešov 100 u20ac 20.6.2014 20.6.2014 Výmena skla na okennej tabuli stredisko Družba
260/2014 DATA Leško.PO,s.r.o. Petrovany 230 119,76 u20ac 24.6.2014 24.6.2014 Toaletný papier, utierky
259/2014 Občianske združenie Pre umenie Solivarská 80 Prešov 237,30 u20ac 19.6.2014 19.6.2014 Divadelné predstavenie v mesiaci apríl
258/2014 Ing. Jozef Kačala Y.A.E. Arm.gen.Svobodu 14 Prešov 179,28 u20ac 20.6.2014 20.6.2014 Údržba, doplnenie stránky a návrh loga - máj 2014
257/2014 lyda s.r.o. Jedlíkova 4 Nitra 951,17 u20ac 19.6.2014 19.6.2014 Koncert trio La Giola 17.5.2014
256/2014 Hudobný nástroj s.r.o. Teplická 104 Piešťany 250 u20ac 19.6.2014 19.6.2014 1 ks mandolína pre súbor Tatrín
255/2014 Občianske združenie Pre Umenie, Nám.legionárov Prešov 184,80 u20ac 19.6.2014 19.6.2014 Divadelné predstavenie v mesiaci máj
254/2014 Občianske združenie Pre Umenie, Nám.legionárov Prešov 50,40 u20ac 19.6.2014 19.6.2014 Divadelné predstavenie v mesiaci jún
253/2014 Sokoliarska skup. sv. Bavona, ul.Janka Kráľa B.Bystrica 300 u20ac 19.6.2014 19.6.2014 Vystúpenie sokoliarov na Prešovskom trojičnom jarmoku 7.6.2014
252/2014 DLC s.r.o. Pionierska 22 Prešov 280 u20ac 17.6.2014 17.6.2014 Deratizačné práce objektov PKO
251/2014 JUDr. Lukáš Kišeľak ul. Jarkova 63 Prešov 480 u20ac 16.6.2014 16.6.2014 Poskytnutá právna pomoc za mesiac máj a jún 2014
250/2014 Michal Bujdoš Októbrova 48 Prešov 33,24 u20ac 16.6.2014 16.6.2014 Prepravné služby Prešov mesto
249/2014 AVACO MULTIMEDIA s.r.o. Kupeľná 1 Prešov 98,04 u20ac 12.6.2014 12.6.2014 Nabíjačka betérií A 10 ks betérií Eneloop AA pre zvukovú dielňu
248/2014 AVACO MULTIMEDIA s.r.o. Kupeľná 1 Prešov 360 u20ac 12.6.2014 12.6.2014 Príprava podkladov, prenájom zariadenia a videoprojekcia 2.6.2014 na nádviorí PKO Dni mesta Prešov
247/2014 SOZA Rastislavova 3 Bratislava 41,28 u20ac 13.6.2014 13.6.2014 Licencia na použitie hudobných diel - koncert PHJ 19.5.2014 v PKO
246/2014 COOP Jednota Prešov, ul Konštantínova 3 456, u20ac 12.6.2014 12.6.2014 Dodávka zemného plynu za 6/2014 ul. Švábska
245/2014 Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 88 Prešov 397,98 u20ac 12.6.2014 12.6.2014 Dodávka tepla za 5/2014 ul. Volgogradská
244/2014 Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 88 Prešov 440,38 u20ac 12.6.2014 12.6.2014 Dodávka tepla za 5/2014 ul. Exnárová
243/2014 Spravbytkomfort, a.s. Volgogradská 88 Prešov 378,88 u20ac 12.6.2014 12.6.2014 Dodávka tepla 5/2014 ul. Prostejovská
242/2014 O.S.V.O.comp,a.s. Strojnícka 18 Prešov 49,20 u20ac 11.6.2014 11.6.2014 Vylepovanie plagátov 42 ks A3
241/2014 Študentský servis spol.s.r.o. Jedlíkova 5 Košice 110,54 u20ac 11.6.2014 11.6.2014 Mechanické úpravy na zákazku
240/2014 3+M production Národná 7 P.OBox 502 Banská Bystrica 850 u20ac 11.6.2014 11.6.2014 Divadelné predstavenie Túlavého divadla 7.6.2014 na jarmoku


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24