Faktúry (3313)

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Detail
266/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 250,80 € 31.05.2018 31.05.2018 Odmena za licenciu - PHJ - Hot Serenaders
265/2018 Image SK s.r.o., Genplk. Jána Ambruša 3, Prešov 600,- € 31.05.2018 31.05.2018 Technické zabezpečenie a obsluha spätnej projektcie - FS Šarišan
264/2018 VVS, a.s., Komenského 50, Košice 1184,14 € 31.05.2018 31.05.2018 Vodné a stočné - 15.2.-28.5.2018 - Scala, Caraffova väznica, Čierny orol
263/2018 MP Kanal, s.r.o., Košická 5, Prešov 204,- € 28.05.2018 28.05.2018 Čistenie a monitorovanie kanalizácie - Čierny orol
262/2018 STAVCER s.r.o., Sabinovská 58, Prešov 95,40 € 28.05.2018 28.05.2018 Dezinsekčné práce - Čierny orol
261/2018 SAD Prešov a.s., Košická 2, Prešov 65,- € 24.05.2018 25.05.2018 Prepravné služby osôb - 18.5.2018
260/2018 STAVCER s.r.o., Sabinovská 58, Prešov 545,- € 21.05.2018 24.05.2018 Deratizačné práce na objekte Caraffova väznica
259/2018 MB autodoprava s.r.o., Budovateľská 35, Prešov 102,78 € 22.05.2018 22.05.2018 Prepravné služby - 5/2018
258/2018 COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, Prešov 25,04 € 21.05.2018 22.05.2018 Prefakt. časti nákladov za čistenie a kontrolu komína - KS Šváby
257/2018 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov 44,16 € 21.05.2018 22.05.2018 Vylepovanie plagátov - Pálenica Borisa Filana
256/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava -29,21 € 21.05.2018 22.05.2018 Vyúčtovanie - elektrina za 4/2018 - KS Exnárova
255/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava -25,80 € 21.05.2018 22.05.2018 Vyúčtovanie - elektrina za 4/2018 - KS Centrum
254/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 0,- € 21.05.2018 22.05.2018 Vyúčtovanie - elektrina za 4/2018 - PKO
253/2018 COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, Prešov 300,- € 21.05.2018 22.05.2018 Zemný plyn - 5/2018 - KS Šváby
252/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 24,- € 21.05.2018 22.05.2018 Hudobná licencia - PHJ 25.4.2018
251/2018 Prosperobus s.r.o., Ďumbierska 20, Prešov 1359,- € 21.05.2018 22.05.2018 Preprava 26.4. a 14.5. na trase Prešov-Budapešť a späť
250/2018 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 1135,30 € 17.05.2018 22.05.2018 Elektrina - 4/2018 - Scala, Čierny orol
249/2018 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 21,38 € 17.05.2018 22.05.2018 Elektrina - 4/2018 - KD Solivar
248/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava -5,87 € 17.05.2018 22.05.2018 Dobropis
247/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava -16,20 € 17.05.2018 22.05.2018 Dobropis
246/2018 Umelecké cítenie o.z., Rázusova 13, Poprad 449,23 € 14.05.2018 16.05.2018 Príspevok pre Tour Hex 2018
245/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 488,33 € 11.05.2018 16.05.2018 Dodávka tepelnej energie za 4/2018 - KS Exnárova
244/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 369,97 € 11.05.2018 16.05.2018 Dodávka tepelnej energie za 4/2018 - KS Družba
243/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 5,57 € 11.05.2018 16.05.2018 Dodávka studenej vody za 4/2018 - KS Exnárova
242/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 448,52 € 11.05.2018 16.05.2018 Dodávka tepelnej energie za 4/2018 - KS Centrum
241/2018 Minerálne vody a.s., Slovenská 9, Prešov 10,37 € 11.05.2018 16.05.2018 Savior pram. voda galon 18,9l
240/2018 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 70,20 € 11.05.2018 16.05.2018 Hudobná licencia - PHJ Metamorfózy harfy - 3.5.2018
239/2018 Ing. Adriana Petrovičová - Štúdio zdravia, Švábska 60, Prešov 100,- € 11.05.2018 16.05.2018 Propagácia strediska, príprava podujatí - 4/2018 - KS Šváby
238/2018 Múdry Adrian, Sládkovičova 2, Spišské Vlachy 60,- € 02.05.2018 16.05.2018 Predladenie a ladenie krídla - Čierny orol
237/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 2887,20 € 02.05.2018 11.05.2018 Stravné lístky pre zamestnancov - 5/2018
236/2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 194,38 € 09.05.2018 11.05.2018 Telekom. služby - 4/2018
235/2018 Ing. Jozef Kačala - Y.A.E, Arm. gen. Svobodu 14, Prešov 119,52 € 09.05.2018 11.05.2018 Údržba stránky a doplnenie materiálov - 4/2018


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24