Faktúry (2994)

Číslo Dodávateľ Cena Doručená Zverejnená Popis Detail
075/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 7,20 € 16.02.2018 22.02.2018 Elektrina - 1/2018 - KS Exnárova
074/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1,- € 16.02.2018 22.02.2018 Elektrina - 1/2018 - Hlavná 50
073/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 155,09 € 16.02.2018 22.02.2018 Elektrina - 1/2018 - KS Centrum
072/2018 Prosperobus s.r.o., Ďumbierska 20, Prešov 52,80 € 19.02.2018 22.02.2018 Preprava 10.2.2018 - FS Šarišan a DFS Šarišanček
071/2018 Grafotlač Prešov, s.r.o., Budovateľská 35, Prešov 120,- € 16.02.2018 22.02.2018 Tlač 100ks plagátov - PHJ
070/2018 VSE a.s., Mlynská 31, Košice -19,91 € 16.02.2018 16.02.2018 Elektrina - 1/2018 - Solivar
069/2018 VSE a.s., Mlynská 31, Košice 159,20 € 16.02.2018 16.02.2018 Elektrina - 1/2018 - Scala, Čierny orol
068/2018 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 209,37 € 15.02.2018 15.02.2018 Telekom. služby - 1/2018
067/2018 COOP Jednota Prešov, Konštantínova 3, Prešov 300,- € 15.02.2018 15.02.2018 Zemný plyn - 2/2018 - KS Šváby
066/2018 Condornet servis VV, s.r.o., Kováčska 1, Prešov 16,56 € 14.02.2018 14.02.2018 Internet - 2/2018 - KS Šváby
065/2018 Condornet servis VV, s.r.o., Kováčska 1, Prešov 2,05 € 14.02.2018 14.02.2018 Internet - 2/2018 - Čierny orol
064/2018 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 92,- € 05.02.2018 13.02.2018 Právo používať zvukové a audiovizuálne záznamy - KS Centrum
063/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 5,57 € 10.02.2018 13.02.2018 Voda za 1/2018 - KS Exnárova
062/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 94,54 € 10.02.2018 13.02.2018 Tepelná energia za 1/2018 - KS Centrum
061/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 3,08 € 10.02.2018 13.02.2018 Tepelná energia za 1/2018 - KS Exnárova
060/2018 SpravbytKomfort, a.s., Volgogradská 88,Prešov 33,50 € 10.02.2018 13.02.2018 Tepelná energia za 1/2018 - KS Družba
059/2018 Ing. Adriana Petrovičová - Štúdio zdravia, Švábska 60, Prešov 100,- € 10.02.2018 13.02.2018 Propagácia strediska a graf. práce za 1/2018
058/2018 Študentský servis, s.r.o., Jedlíkova 5, Košice 107,76 € 10.02.2018 13.02.2018 Práce v období 1/2018
057/2018 3Fin s.r.o., Levočská 11, Prešov 312,48 € 08.02.2018 09.02.2018 Kontrola HP, hydrantov, hadíc, tlakové skúšky....
056/2018 IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov 10,80 € 07.02.2018 09.02.2018 Inštalácia a konverzia dát - SW Mzdová agenda
055/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 76,64 € 07.02.2018 09.02.2018 Telekom. služby - 01/2018
054/2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 50,90 € 07.02.2018 09.02.2018 Telekom. služby - 01/2018
053/2018 Trans-Mont s.r.o., Suvorovova 4/A, Prešov 74,66 € 02.02.2018 09.02.2018 Servisný zásah na EZS
052/2018 Verlag Dashofer, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava 174,- € 05.02.2018 05.02.2018 On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC
051/2018 Štefan Čurilla, Mirka Nešpora 32, Prešov 90,- € 05.02.2018 05.02.2018 Výkon autorizovaného BT a technika PO - 1/2018
050/2018 euroAWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava 348,- € 05.02.2018 05.02.2018 10 ks plagátov a 20 ks abribusov - FS Šarišan
049/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 738,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Scala
048/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 573,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Solivar
047/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 153,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Caraffova väznica
046/2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 432,- € 05.02.2018 05.02.2018 Plyn za 2/2018 - Hlavná 50
045/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 65,- €/mesiac 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Družba
044/2018 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 101,- € 02.02.2018 05.02.2018 Rozpis platieb r. 2018 - Švábska


PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24