• Zverejnené v Súbory
  • Zobrazené 5003 krát

Charakteristika súboru

Súbor detských Prešovských mažoretiek vznikol v roku 1993. Mala to byť iba prípravka pre súbor veľkých mažoretiek, ktoré pri PKO Prešov už pracovali. Už po prvých tréningoch, ktoré sa konali v kultúrnom zariadení na sídlisku Sekčov sme už vedeli, že to nebude len krúžok, ale skupina dievčat bola taká snaživá, že po niekoľkých tréningoch mohli vystupovať na rôznych akciách. Dňa 20.3.1996 bol tento súbor detských mažoretiek pokrstený speváčkou Helenou Vrtichovou podľa jej pesničky "DIRIDONDA" na mažoretky pri PKO Prešov - "DIRIDONKY".

Vznikol tak prvý súbor na Slovensku, ktorý výhradne sa venuje len deťom vo veku od 4 rokov do 14 rokov. Tento súbor založila organizačná vedúca Marika Borodáčová, ktorá je zodpovedná za výber tréneriek, ale aj za celkovú organizáciu všetkých skupín detských mažoretiek . V kultúrnom zariadení dnes trénujú 3 vekové kategórie dievčat. Najmladšia skupina: 4 - 7 ročné (deti), staršia skupina: 8 - 12 ročné (kadetky) a najstaršia skupina: 12 – 14 ročné (juniorky). Trénujú pod vedením svojich tréneriek, ktoré sú odchovankyňami Diridoniek. Skupiny kadetiek a junioriek sa pravidelne zúčastňujú vystúpení konaných v meste Prešov, ale aj na celom Slovensku. Zúčastňujú sa všetkých dôležitých súťaží pre dievčatá ich vekovej kategórie.

Prvé majstrovstvá Európy sa uskutočnili v chorvátskom Záhrebe v roku 1999, kde sa Diridonky umiestnili na I. mieste a doniesli do Prešova prvé Európske zlato v tomto športe. Týmto rokom sa odštartovala úspešná kariéra Diridoniek, ktorú si udržujú tvrdými tréningami až dodnes.

Aby ste sa stali členkou Diridoniek nemusíte mať tanečné skúsenosti, naše trénerky Vás vovedú do tajov mažoretiek. Trénujeme viac, aby sme dokázali, že sme stále silná konkurencia pre iné mažoretkové súbory.


Kontakt

Kontakt

Kultúrne zariadenie SEKČOV
Exnárova č. 2

vedúca strediska: Mária Borodáčová
tel: 051/770 14 35
mobil: 0905 857 314

Ocenenia

Ocenenia

1995
Medzinárodná súťaž - Hranice na Morave (ČR)
2. miesto juniorky

1998
Medzinárodná súťaž - Hranice na Morave (ČR)
3. miesto juniorky

1999
Oblastné majstrovstvá SR - Krompachy
1. miesto juniorky
Celoslovenská saž Veľký Krtíš (SR)
3. miesto juniorky
Majstrovstvá SR - Hlohovec
2. miesto kadetky
Majstrovstvá EURÓPY Záhreb (CHR)
1. miesto kadetky

2000
Celoslovenská súťaž - Veľký Krtíš
2. miesto kadetky
*osobná cena za krásnu choreografiu - cena Ministra obrany

2001
Celoslovenská súťaž - Veľký Krtíš
1. miesto juniorky
2. miesto kadetky
3. miesto juniorky II.

Majstrovstvá SR - Bratislava
1. miesto juniorky
2. miesto kadetky

2002
Celoslovenská súťaž - Humenné
2. miesto juniorky
1. miesto kadetky
3. miesto juniorky II.

Celoslovenská súťaž - Veľký Krtíš
1. miesto kadetky
1. miesto juniorky

2003
Medzinárodná súťaž sólo formácií - Haviřov (ČR)
1. miesto sólo kadetky
1. miesto duo kadetky
1. miesto mini juniorky
1. miesto mini seniorky
3. miesto sólo deti
Celoslovenská súťaž - Humenné
2. miesto kadetky
2. miesto juniorky
Celoslovenská súťaž - Veľký Krtíš
1. miesto kadetky
1. miesto juniorky
2. miesto deti
Medzinárodná súťaž - Písek (ČR)
2. miesto veľká skupina juniorky
2. miesto sólo baton juniorky
2. miesto duo baton kadetky
Medzinárodný festival GRAND PRIX EURÓPA - Opole (PL)
1. miesto duo baton kadetky
1. miesto sólo baton seniorky
1. miesto mini baton juniorky
3. miesto sólo baton juniorky
1. miesto mini baton seniorky
1. miesto veľká skupina juniorky
*absulútny majster GRAND PRIX EUROPEAN

2004
Majstrovstvá sólo formácií SR - Prievidza
1. miesto mini baton kadetky
1. miesto quatro baton juniorky
1. miesto mini baton juniorky
2. miesto sólo baton kadetky
2. miesto trio baton juniorky
2. miesto sólo baton seniorky
2. miesto duo baton seniorky
3. miesto duo baton juniorky
Majstrovstvá Európy - Opole (PL)
1. miesto mini baton juniorky
3. miesto duo baton seniorky
2. miesto veľká skupina baton juniorky

2005
Majstrovstvá SR sólo formácií baton a pompom - Prievidza
3. miesto duo baton juniorky
2. miesto mini baton juniorky
3. miesto sólo baton seniorky
Majstrovstvá SK - Veľký Krtíš
3. miesto veľká skupina baton kadetky
2. miesto veľká skupina baton juniorky
Majstrovstvá Európy - Opole (PL)
2. miesto mini baton juniorky

2006
Majstrovstvá SR sólo formácií - Prievidza
1. miesto mini baton kadetky
1. miesto duo baton kadetky
2. miesto trio pom pom juniorky
1. miesto mini baton juniorky
2. miesto mini pompom juniorky
Majstrovstvá SR - Veľký Krtíš
1. miesto veľká skupina baton kadetky
2. miesto veľká skupina baton juniorky
Majstrovstvá Európy - Opole (PL)
1. miesto mini baton kadetky
1. miesto duo baton kadetky
1. miesto mini baton juniorky
3. miesto sólo baton juniorky
2. miesto veľká skupina baton kadetky
3. miesto veľká skupina baton juniorky

2007
Majstrovstvá SR - Prešov (mini formácie)
1. miesto duo baton kadetky
1. miesto mini baton kadetky
1. miesto mini pompom kadetky
1. miesto sólo baton juniorky
1. miesto mini baton juniorky
2. miesto mini pompom juniorky
2. miesto duo baton juniorky
2. miesto sólo baton seniorky
2. miesto duo baton seniorky
2. miesto mini baton seniorky
3. miesto sólo baton kadetky
Majstrovstvá SR - Veľký Krtíš
1. miesto veľká skupina baton kadetky
2. miesto veľká skupina baton juniorky
Majstrovstvá Európy - Opole (PL)
1. miesto duo baton kadetky
1. miesto mini baton kadetky
1. miesto mini baton juniorky
1. miesto veľká skupina baton kadetky
3. miesto duo baton juniorky
2. miesto mini baton seniorky
3. miesto mini pompom kadetky

2008
Majstrovstvá SR - Prešov
1. miesto trio baton kadetky
1. miesto mini baton kadetky
2. miesto sólo baton kadetky
1. miesto veľká skupina kadetky
1. miesto sólo baton juniorky
1. miesto trio baton juniorky
1. miesto mini baton juniorky
Majstrovstvá Európy - Opole (PL)
1. miesto trio baton kadetky
1. miesto mini baton kadetky
2. miesto trio baton juniorky
3. miesto mini baton juniorky
1. miesto veľká skupina baton kadetky

2009
Medzinárodná súťaž GRAND PRIX - Poreč (CHR)
1. miesto veľká skupina pompom junorky
2. miesto veľká skupina baton juniorky
Majstrovstvá SR - Hlohovec
1. miesto veľká skupina pompom juniorky
2. miesto veľká skupina baton juniorky

2010
Majstrovstvá SR Bratislava
3. miesto veľká skupina pompom juniorky
3. miesto mini baton juniorky
2. miesto veľká skupina baton juniorky
Celoslovenská súťaž Sabinovská palička - Sabinov
1. miesto duo baton kadetky

2011
Majstrovstvá SR - Púchov
1. miesto sólo baton deti
3. miesto veľká skupina baton kadetky
2. miesto duo baton seniorky
2. miesto mini baton juniorky
Celoslovenská súťaž Prešporský pohár - Bratislava
2. miesto mini baton juniorky
3. miesto veľká skupina baton juniorky
3. miesto sólo baton kadetky
Celoslovenská súťaž Sabinovská palička - Sabinov
1. miesto veľká skupina baton kadetky
2. miesto mini baton kadetky
3. miesto sólo baton kadetky

2012
Majstrovstvá SR – Sabinov
1.miesto mini mix kadetky
2.miesto trio baton kadetky
2.miesto mini baton kadetky
3.miesto veľká skupina baton kadetky
Majstrovstvá Európy Poľsko –Opole
1.miesto mini baton kadetky
4.miesto veľká skupina baton kadetky
Celoslovenská súťaž – Bratislava (Prešporský pohár)
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto mini mix kadetky
1.miesto mini mix juniorky
1.miesto mini baton kadetky
2.miesto sólo baton kadetky
2.miesto trio baton juniorky
2.miesto veľká skupina baton kadetky
Medzinárodná súťaž Sabinov (Sabinovská palička)
1.miesto sólo baton kadetky
1.miesto mini baton kadetky
1.miesto veľká skupina kadetky
2.miesto trio baton kadetky
2.miesto trio baton juniorky
3.miesto mini mix juniorky
3.miesto trio baton seniorky

2013
Súťažná prehliadka Bez bariér – Košice
1.miesto veľká skupina baton kadetky
1miesto veľká skupina baton juniorky
Majstrovstvá SR – Trenčín
1.miesto sólo baton kadetky
1.miesto veľká skupina baton kadetky
1.miesto veľká skupina show juniorky
2.miesto mini mix kadetky
2.miesto mini baton deti
2.miesto sólo baton deti
2.miesto veľká skupina mix kadetky
2.miesto veľký skupina mix juniorky
2.miesto mini mix juniorky
3.miesto sólo baton juniorky
3.miesto mini baton kadetky
3.miesto trio baton kadetky
3.miesto veľká skupina baton juniorky
Majstrovstvá Európy – Maďarsko (Tatabanya)
1.miesto veľká skupina baton kadetky
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto mini baton kadetky
1.miesto veľká skupina mix kadetky
1.miesto veľká skupina mix juniorky
2.miesto mini mix kadetky
3.miesto sólo baton kadetky
4.miesto veľká skupina baton juniorky
5.miesto mini mix juniorky
Medzinárodná súťaž Sabinov (Sabinovská palička)
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto mini baton kadetky
2.miesto trio baton juniorky
3.miesto sólo baton juniorky

2014
Majstrovstvá SR – Martin
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto veľká skupina baton kadetky
1.miesto mini mix seniorky
2.miesto mini baton kadetky
3.miesto sólo baton kadetky
Majstrovstvá Európy+ Sveta – Chorvátsko (Poreč)
2.miesto trio baton kadetky
2.miesto mini baton kadetky
3.miesto trio baton juniorky
3.miesto veľká skupina baton kadetky
4.miesto mini mix seniorky
5.miesto trio baton seniorky
5.miesto mini baton seniorky
Medzinárodná súťaž Sabinov (Sabinovská palička)
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto trio baton juniorky
1.miesto mini baton kadetky
1.miesto sólo baton seniorky
1.miesto veľká skupina baton kadetky
2.miesto sólo baton juniorky
2.miesto trio baton seniorky
3.miesto sólo baton kadetky

2015
Majstrovstvá SR – Sabinov
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto mini baton kadetky
1.miesto mini baton juniorky
1.miesto mini mix juniorky
2.miesto trio baton deti
2.miesto veľká skupina baton kadetky
3.miesto trio baton juniorky
Majstrovstvá Európy – Česká republika(Brno)
2.miesto trio baton kadetky
2.miesto mini baton juniorky
3.miesto mini baton kadetky
5.miesto veľká skupina baton kadetky
5.miesto mini mix juniorky
Medzinárodná súťaž Sabinov (Sabinovská palička)
1.miesto sólo baton juniorky
1.miesto trio baton kadetky
1.miesto mini baton kadetky
1.miesto mini baton juniorky
1.miesto veľká skupina baton kadetky
2.miesto sólo baton juniorky
3.mesto sólo baton kadetky
3.miesto sólo baton juniorky
3.miesto mini mix juniorky

 

Fotogaléria

Fotogaléria

SABINOVSKÁ PALIČKA 2015

Dňa 14.11.2015 sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže SABINOVSKÁ PALIČKA. Tejto súťaže sa zúčastnilo 16 súťažných družstiev zo Slovenska a Maďarska. Naša mažoretková skupina DIRIDONKY pri PKO Prešov si pripravila 9 súťažných formácií. Najzaujímavejším momentom bolo štartovanie našich junioriek. V ich skupine štartovalo 10 mažoretkových sólistiek vo formácii SÓLO BATON. Pri vyhlasovaní výsledkov sme neverili , že všetky tri miesta obsadili naš dievčatá. Tretie miesto - Lopotová Tímea, druhé miesto - Michalčinová Natália a prvé miesto -Funtálová Gabriela. Zo všetkých súťažných formácii sme si domov doniesli 5 zlatých ocenení, bronzové a jedno strieborne umiestnenie. Týmto by som chcela vyjadriť poďakovanie naším trénerkám Mgr. Čakanovej Lucii a Mitrovej Lenke, že tak výborne pripravili dievčatá na túto reprezentáciu nášho mesta PREŠOV.

BORODÁČOVÁ Marika            

Viac foto na tomto mieste

 

Vianočný večierok 9.12.2015 v kine SCALA

Viac foto na tomto mieste

 

29.12.2015 DETSKÝ SILVESTER V HOTELI PATRIA ŠTRBSKÉ PLESO

Viac foto na tomto mieste...

 

MSR v Spišskej Novej Vsi v mesiaci máj 2017

viac foto na tomto mieste

 

Vystúpenie Diridoniek na podujatí Deň detí sídl. Šváby 15.6.2017

viac foto na tomto mieste...

 

Vystúpenie Diridoniek na námestí Prešova spolu s dychovými hudbami 21.5.2017

viac foto na tomto mieste...

 

 

 

 

Kino Scala

scala01

Podujatia v kultúrnych zariadeniach

Akcie, podujatia a voľnočasové aktivity v kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti Parku kultúry a oddychu

Kalendár podujatí

« December 2018 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Facebook

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24