Otvorený priestor integrácii

opi

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 ‐ 2013.

Otvorený priestor integracií Festival bezbariérovej kultúry 20.6. – 24.6.2011

1.9.- 4.9.2011 Lesnica

Kultúra  – Arteterapia - Sociálny turizmus,  odborno – popularizačný seminár  venovaný stieraniu bariér medzi sociálne znevýhodnenými občanmi a fyzicky zdravou populáciou, výmena medzinárodných skúseností z arteterapie hendikepovaných, zvažovanie využitia  a „testovanie“  bezbariérovosti turistickej destinácie Červeného Kláštora pre fyzicky hendikepovaných. Účastníci …
Červený Kláštor bol miestom, kde bol zrealizovaný benefičný  hodinový koncert FS Šarišan z Prešova  na nádvorí Červeného Kláštora,  za účasti cca 900 divákov ,vrátane členov sociálnych a kultúrnych zariadení pozvaných na vlastnú prezentáciu ich produktov ,ktoré vytvárajú klienti. Boli pripravené…
Projektový tím  so zástupcami sociálnych zariadení  zo Slovenska - ZOM Prešov , ZPMP Vranov sa zúčastnili  pracovnej cesty  na Ukrajine, kde bolo stretnutie so zástupcami  podobných sociálnych zariadení na ukrajinskej strane hranice – Renesaince,Vybir, Optimist . Došlo k výmene  skúseností,…
Festival bezbariérovej kultúry – takto netradične v zahraničí sme otvorili spoločne s poľským partnerom sériu podujatí, ktoré trvali až do 14.11.2011. Na základe aktuálnej spolupráce so zariadením MOK v Novom Targu sme pripravili účasť veľkej skupiny klientov zariadení prešovského kraja…

29.10.2011 – Prešov

Ďalšie podujatie  Festivalou malo charakter benefičnej akcie PKO, kde nosným subjektom bola tentoraz ZOM Prešov. Bolo to podujatie plesového typu, pričom účastníkmi boli prevažne hendikepovaní klienti, občania, i partneri a podporovatelia tejto sociálnej skupiny obyvateľstva. Pozvaní partneri  z Poľska podporili…
V stredu, 9.11.2011, sa v prešovskej Galérii Abilympiáda uskutočnila medzinárodná vernisáž s názvom Výstava INTEGRÁCIA. Stretlo sa tu 40 účastníkov zo Slovenska i Poľska. Tí prezentovali a obdivovali vystavené exponáty vytvorené ľuďmi so zdravotným postihnutím. Podujatie bolo súčasťou projektu Otvorený…

14.11.2011 - Vranov nad Topľou

Seminár Networking slovenských a poľských MVO  s prípravou follow up projektu partnerov projektu OPI –spoločný pracovný seminár  za účasti ZOM Prešov, Spojená škola internátna, DUHA Vranov, PKO Prešov, VRAVKA Vranov, LPSI Vranov, partneri z Ukrajiny, prizvaní partneri z Maďarska a…

Otvorený priestor integrácii

Popis projektu Ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s bariérami v rôznych oblastiach života. V prvej rovine ide o fyzické bariéry napr.neprispôsobené budovy, dopravné prostriedky, a v druhej rovine ide o psychologické bariéry - predsudky okolia, pocity nepotrebnosti, izolácie, obmedzené…

Kino Scala

scala01

Podujatia v kultúrnych zariadeniach

Akcie, podujatia a voľnočasové aktivity v kultúrnych zariadeniach v pôsobnosti Parku kultúry a oddychu

Kalendár podujatí

« December 2017 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Prešov 770

presov770

Facebook

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 hod. na č. dverí 24